Δημοτικό Συμβούλιο

Η Ανοιχτή Πόλη στο Δημοτικό Συμβούλιο

18 Ιουλίου

Ανοιχτή Πόλη: Ο καιροσκοπισμός του κ. Καμίνη έχει ξεπεράσει κάθε όριο

Τετάρτη 18 Ιούλιος|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Δημοτικό Συμβούλιο, Κύριο||

Η Ανοιχτή Πόλη καταγγέλλει την απαράδεκτη συμπεριφορά του δημάρχου κ. Καμίνη κατά τη διάρκεια του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου στο χώρο του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου
17 Μαΐου

Στο κλείσιμο των παιδικών σταθμών οδηγεί η πολιτική του Δήμου Αθηναίων

Πέμπτη 17 Μάιος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο, Κύριο||

Η ενημέρωση από την Ανοιχτή Πόλη για το Δημοτικό Συμβούλιο της 17ης Μαΐου 2018:
9 Μαρτίου

Ανοιχτή Πόλη :Δελτίο Τύπου 8 Μαρτίου 2018

Παρασκευή 9 Μάρτιος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο||

1 Μαρτίου

Δελτίο τύπου 1 Μαρτίου 2018

Πέμπτη 1 Μάρτιος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο||

25 Ιανουαρίου

Δελτίο Τύπου ΑΠ 25/01/2018

Πέμπτη 25 Ιανουάριος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο||

19 Δεκεμβρίου

Η Ανοιχτή Πόλη στηρίζει απρόσκοπτη λειτουργία του 9,84, αλλά κυρίως και πρωτίστως την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεών του προς τους εργαζόμενους

Τρίτη 19 Δεκέμβριος|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Δημοτικό Συμβούλιο, Κύριο||

Καταγγείλαμε τη στάση του Δημάρχου, ο οποίος θέλησε να χρησιμοποιήσει αυτή την οικονομική διένεξη και τα πρόσωπα που εκτίθενται εξ αιτίας αυτής της εκκρεμότητας για την οποία ευθύνεται η δική του δημοτική αρχή, προκειμένου να δημιουργήσει σενάρια συνομωσίας πίσω από την αιφνιδιαστική κίνηση της ΑΑΔΕ αλλά και την επικείμενη ρύθμιση των ραδιοφωνικών συχνοτήτων.
24 Νοεμβρίου

Τοποθέτηση για τον προϋπολογισμό 2018

Παρασκευή 24 Νοέμβριος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο||

13 Νοεμβρίου

Η τοποθέτηση του Ρήγα Αξελού, επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης, για το Αποτεφρωτήριο

Δευτέρα 13 Νοέμβριος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο, Κύριο|Ετικέτες: |

Ο Ελαιώvας είvαι έvα κoμμάτι της Αθήvας απoλύτως παραμελημέvo και αυτό είvαι δεδoμέvo. Εvα κoμμάτι της Αθήvας τo oπoίo όσες φoρές πρoσπάθησαv ή έγιvε μία κίvηση αυτός o Ελαιώvας vα αλλάξει μoρφή, vα… vα… συvoδευόταv πάvτα από διάφoρα άλλα παρεπόμεvα. Από διάφoρες oυρές. Δηλαδή όταv ας πoύμε θυμάμαι στηv πρώτη μoυ θητεία η συζήτηση για τov Ελαιώvα vα γίvει […]

11 Νοεμβρίου

Τα θέματα που έθεσε η Ανοιχτή Πόλη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σάββατο 11 Νοέμβριος|Κατηγορίες: Γεγονότα, Δημοτικό Συμβούλιο, Κύριο||

Η Ανοιχτή Πόλη ενημερώνει με ανακοίνωσή της για τα θέματα που έθεσε προ ημερήσιας διάταξης  στη συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου της Πέμπτης 9 Νοεμβρίου 2017
1 Αυγούστου

Προγραμματικές του ΔΑ με ΕΑΤΑ στη 17η συνεδρίαση 20 -07-2017

Τρίτη 1 Αύγουστος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο||