Δημοτικό Συμβούλιο

Η Ανοιχτή Πόλη στο Δημοτικό Συμβούλιο

12 Δεκεμβρίου

Ημερησία επόμενης μέρας 30ης συνεδρίασης στις 9 Δεκεμβρίου ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Δευτέρα 12 Δεκέμβριος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο||

12 Δεκεμβρίου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Δευτέρα 12 Δεκέμβριος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο||

28 Νοεμβρίου

29η ειδική συνεδρίαση ΔΣ ,Έγκριση τροποποιημένου σχεδίου προυπολογισμού έτους 2017

Δευτέρα 28 Νοέμβριος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο||

28 Νοεμβρίου

Θέματα ημερήσιας διάταξης Δ.Σ 28ης Συνεδρίασης του Δήμου Αθηναίων

Δευτέρα 28 Νοέμβριος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο||

9 Νοεμβρίου

Θέματα ημερήσιας διάταξης 26ης Συνεδρίασης ΔΣ του Δήμου Αθηναίων

Τετάρτη 9 Νοέμβριος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο||

25 Οκτωβρίου

Ημερήσια επόμενης μέρας 25ης συνεδρίασης ΔΣ του Δήμου Αθηναίων 24-10-16

Τρίτη 25 Οκτώβριος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο||

24 Οκτωβρίου

Θέματα ημερήσιας διάταταξης 25ης συνεδρίασης ΔΣ του Δήμου Αθηναίων

Δευτέρα 24 Οκτώβριος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο||

14 Οκτωβρίου

Ημερησία επόμενης μέρας 24ης συνεδρίασης ΔΣ Δήμου Αθηναίων

Παρασκευή 14 Οκτώβριος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο||

14 Σεπτεμβρίου

Ημερήσια επόμενης μέρας 21ης συνεδρίασης ΔΣ του Δήμου Αθηναίων

Τετάρτη 14 Σεπτέμβριος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο||

14 Σεπτεμβρίου

Ημερήσια επόμενης μέρας 20ης ειδικής συνεδρίασης ΔΣ του Δήμου Αθηναίων

Τετάρτη 14 Σεπτέμβριος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο||