ΔΤ-Ανοιχτή Πόλη Τοποθέτηση για τον προϋπολογισμό 2018.