Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ηρώων, Πλ. Ψυρρή, 105 54
Τηλέφωνο: 210 5277901-2, 210 5277951
Πρόεδρος: Αναστασίου Ελένη, 210 5277949
Καθαριότητα: 210 3224890
Πράσινο: 210 3251742
ΣΕΔ: 210 3256825, fax: 210 3256827

Δημοτικό Συμβούλιο

Ενημέρωση