Ταχ. Δ/νση: Υμηττού 251, Παγκράτι, 116 32
Τηλέφωνο: 210 7564794-5
Πρόεδρος: Μελά Χριστίνα
Καθαριότητα: 210 7564796
Πράσινο: 210 7564798
ΣΕΔ: 210 7522293, fax: 2107522297

Δημοτικό Συμβούλιο

Ενημέρωση