Ταχ. Δ/νση: Τριών Ιεραρχών 74, 118 51
Τηλέφωνο: 210 3421994-5
Πρόεδρος: Μωραϊτάκης Γεώργιος, 210 3428266
Καθαριότητα: 210 3451281
Πράσινο: 210 3423653
ΣΕΔ: 210 3427310, fax: 210 3427311

Δημοτικό Συμβούλιο

Ενημέρωση