Εκδήλωση/Συζήτηση: “Η ένταξη των μεταναστών και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και στην ΕΕ”, Παρασκευή 15/12 στις 18:00 (Κέντρο Εργαζ. ΟΤΕ)

Εκδήλωση/Συζήτηση: “Η ένταξη των μεταναστών και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και στην ΕΕ”, Παρασκευή 15/12 στις 18:00 (Κέντρο Εργαζ. ΟΤΕ)

Η οργανωμένη μέριμνα για την ένταξη των μεταναστών πρέπει να συνιστά άξονα διαμόρφωσης των αυτοδιοικητικών…