Ταχ. Δ/νση: Λένορμαν & Αλεξανδρείας 35, Κολωνός, 104 41
Τηλέφωνο: 2105149940, 2105157553
Πρόεδρος: Μανωλιουδάκη Χαρίκλεια (Χαρά) 210 5149945
Καθαριότητα: 210 5143838
Πράσινο: 210 5135783
ΣΕΔ: 210 5157882

Δημοτικό Συμβούλιο

Ενημέρωση