Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 237, Πλ. Κολιάτσου, 112 54
Τηλέφωνο: 210 8646723, 210 8646898
Πρόεδρος: Αδαμόπουλος Διονύσιος
Καθαριότητα: 210 8646797
Πράσινο: 210 8663533
ΣΕΔ: 210 8623320

Δημοτικό Συμβούλιο

Ενημέρωση