Ταχ. Δ/νση: Θήρας 31, Πλ. Αμερικής, 112 52
Τηλέφωνο: 210 8668162 (Τηλεφωνικό κέντρο)
Δ.Ε.Π.: 210 8654102 (Τηλ.+ fax)
Πρόεδρος: Ζωντήρου Ελένη, 210 8625344
Καθαριότητα: 210 8677178
Πράσινο: 210 8664077
ΣΕΔ: 210 8668162, fax: 210 8678955

Δημοτικό Συμβούλιο

Ενημέρωση