Ταχ. Δ/νση: Πανόρμου 59, Αμπελόκηποι, 115 24
Τηλέφωνο: 210 6998831-34-35-38
Πρόεδρος: Γαβρίλη Δάφνη
Καθαριότητα: 210 6998833
Πράσινο: 210 6998837
ΣΕΔ: 210 6919945, fax: 210 6919946

Δημοτικό Συμβούλιο

Ενημέρωση