Συζήτηση με τους κατοίκους της 2ης Δημοτικής Κοινότητας

Αίθουσα 2ης Δημοτικής Κοινότητας
06:30 PM - 09:30 PM