Συζήτηση με τους κατοίκους της 7ης Δημοτικής Κοινότητας

Αίθουσα 7ης Δημοτικής Κοινότητας
06:30 PM - 09:30 PM