Μαζεύουμε σ’ αυτό το χάρτη ειδήσεις από τις επισκέψεις και περιοδείες που κάνουμε, κείμενα για τα χαρακτηριστικά και τα προβλήματα των γειτονιών, υλικό που στέλνουν φίλοι της Ανοιχτής Πόλης ή ανακαλύπτουμε… ευχαριστούμε όσες/-ους δούλεψαν και βοηθούν στην ενημέρωση του χάρτη! Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε υλικό από τη δική σας γειτονιά, χρησιμοποιώντας τη φόρμα κάτω από το χάρτη.

    Το όνομά σας

    Το email σας (απαραίτητο)

    Η γειτονιά σας

    Το μήνυμά σας