• Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι και όσες έχουν γεννηθεί έως και το 1996
  • Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι τυπικά υποχρεωτική… αλλά κυρίως είναι ουσιαστική, όσο κι αν προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο
  • “Μάθε πού ψηφίζεις” στη σελίδα του ΥΠΕΣ: http://www.ypes.gr/services/eea/eea.htm
  • Εάν συναντήσετε πρόβλημα απευθυνθείτε στο δήμο που είστε εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια μέχρι και το τέλος της ψηφοφορίας
  • Η ψηφοφορία αρχίζει στις 7 το πρωί και λήγει στις 7 το απόγευμα.
  • Κρατάτε ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων (λέμε τώρα)