ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Γεννήθηκε το 1975 στην Αθήνα. Σπούδασε οικονομικά στο Πάντειο, Πολεοδομία-Χωροταξία στο ΕΜΠ και ολοκλήρωσε το διδακτορικό του με θέμα τις πολιτικές καταπολέμησης της ανεργίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Την περίοδο 2013-2019 ήταν ειδικός γραμματέας στο Υπ. Οικονομίας με χαρτοφυλάκιο το ΕΣΠΑ για την Εκπαίδευση, την Απασχόληση και τη Δημόσια Διοίκηση. Σήμερα εργάζεται στο Τμήμα Μελετών του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και διδάσκει Οικονομικά της Εργασίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Όπως όλες-οι-α έχει αλλάξει ομάδα πέντε φορές, αγαπάει τον Κέυνς και τον Καλέτσκι και πιστεύει ότι ο τουρισμός είναι μάστιγα.