ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Έχει κάνει σπουδές Αρχιτεκτονικής, Γεωγραφίας και Χωροταξίας στην Αθήνα και το Παρίσι. Έχει δουλέψει ως αρχιτέκτονας ελεύθερη επαγγελματίας και ως μηχανικός του ΥΠΕΧΩΔΕ. Από το 2009 διδάσκει Πολεοδομία και Χωροταξία στην Αρχιτεκτονική Σχολή ΕΜΠ. Το ερευνητικό και συγγραφικό της έργο αφορά στις λογικές χωροθέτησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων, στους μηχανισμούς οικειοποίησης του χώρου, στα ζητήματα της ανάπτυξης των πόλεων στο παγκοσμιοποιημένο κοινωνικο-πολιτικό περιβάλλον. Τα προβλήματα και οι πολιτικές του Δήμου Αθηναίων σε τέτοια θέματα είναι βασικό αντικείμενο διερεύνησης στα μαθήματα και τις διατριβές που επιβλέπει.