ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αρχιτέκτων Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής στο Δ.Π.Θ. Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη σχέση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με τις κοινωνικές και οικονομικές πρακτικές. Έχει συμμετάσχει σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς σημαντικών αστικών αναπλάσεων αποσπώντας πρώτα βραβεία. Έχει επίσης συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα με κύρια οπτική τη στήριξη αστικών κινημάτων και ομάδων. Την περίοδο 2016 – 2019 διετέλεσε πρόεδρος του «Πράσινου Ταμείου».