ΨΑΘΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΨΑΘΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΨΑΘΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, υποψήφιος διδάκτορας Πολεοδομίας και Πιστοποιημένος Εκτιμητής του ΥΠΟΙΚ. Έχει εργαστεί από θέσεις ευθύνης στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύνθετων έργων υποδομών, στην αξιολόγηση μεγάλων αστικών αναπλάσεων, σε διεθνή ενεργειακά έργα, ενώ έχει υπάρξει μέλος του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών. Έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ του ΟΤΕ, της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και αρθρογραφεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Σήμερα διατηρεί γραφείο μελετών.