Η Ανοιχτή Πόλη στηρίζει απρόσκοπτη λειτουργία του 9,84, αλλά κυρίως και πρωτίστως την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεών του προς τους εργαζόμενους

Η Ανοιχτή Πόλη στηρίζει απρόσκοπτη λειτουργία του 9,84, αλλά κυρίως και πρωτίστως την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεών του προς τους εργαζόμενους

Τη Δευτέρα 18/12/2017, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκάλεσε έκτακτο Δημοτικό συμβούλιο με αποκλειστικό θέμα τη διένεξη…