Εκατοντάδες Αθηναίοι ψηφοφόροι που μεταδημότευσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα αποκλείονται από τις εκλογές.

Εκατοντάδες Αθηναίοι ψηφοφόροι που μεταδημότευσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα αποκλείονται από τις εκλογές.

Κατά τη γνώμη μας προκύπτουν σαφείς ευθύνες, όχι στους υπαλλήλους του δήμου, που έκαναν ότι ήταν δυνατό για να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες, αλλά στην ίδια τη δημοτική αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών.Read More