Η Ανοιχτή Πόλη στο κάλεσμα του Δυτικού Μετώπου για έναν άλλο δρόμο διαχείρισης των αποβλήτων στην Αττική

Η Ανοιχτή Πόλη στο κάλεσμα του Δυτικού Μετώπου για έναν άλλο δρόμο διαχείρισης των αποβλήτων στην Αττική

Την Τετάρτη (5/2) ο Νάσος Ηλιόπουλος και μέλη της Ανοιχτής Πόλης συμμετείχαμε στη σύσκεψη φορέων και πολιτών που κάλεσε το Δυτικό Μέτωπο στο Πολιτιστικό Κέντρο του δήμου Πετρούπολης, για το συντονισμό δράσεων που θα αποσκοπούν σε ένα μοντέλο αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, με έμφαση στην πρόληψη και στην προδιαλογή των υλικών. Η βελτίωση των θλιβερών επιδόσεων του Δήμου Αθηναίων στον τομέα της ανακύκλωσης αποτελεί για εμάς ζήτημα άμεσης προτεραιότητας.