Η Ανοιχτή Πόλη στο Δημοτικό Συμβούλιο (5 Μαρτίου 2015)

Η Ανοιχτή Πόλη στο Δημοτικό Συμβούλιο (5 Μαρτίου 2015)

Ζητήματα, που αφορούν στη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών και δομών του Δήμου Αθηναίων εισήγαγε η παράταξη της Ανοιχτής Πόλης κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015. Η υποβάθμιση του ΚΥΑΔΑ, τα σοβαρά ερωτήματα για το πρόγραμμα σίτισης, αλλά και η λειτουργία των Δημοτικών Φαρμακείων ήταν τα κυριότερα από αυτά.

 

Υποβάθμιση του ΚΥΑΔΑ – Σοβαρά ερωτήματα για το πρόγραμμα σίτισης

Ο δημοτικός σύμβουλος Ρήγας Αξελός επανήλθε στο θέμα της EDENRED, της εταιρείας δηλαδή που διαχειρίζεται το πρόγραμμα των κουπονιών σίτισης, καταθέτοντας μια σειρά από ερωτήματα και γιατί το Ελεγκτικό Συνέδριο επιστρέφει τα εντάλματα πληρωμών:

Α) Αφού επεστράφη και το νέο ένταλμα από την πάρεδρο του ελεγκτικού (3/3/2015) που αφορά στους δύο προσληφθέντες με σύμβαση έργου που έκαναν παράλληλη δουλειά με την EDENRED σύμφωνα με τις συμβάσεις έργου 30.800 € η μία και 23.000 € ο άλλος , καταλογίζοντας μη εμπειρία όταν με σαφήνεια ορίζεται πως η εμπειρία βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης για όλες τις προσλήψεις, έχοντας καταργηθεί το εδάφιο που όριζε πως η εμπειρία προσμετράται ως προσόν, πως αντικρούει η τριμελής επιτροπή , αιτιολογώντας το σκεπτικό της σχετικά με την αξιολόγηση των δυο προσλήψεων, στην οποία συμμετέχει ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου και ένα μέλος που ήταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Υ.Α.Δ.Α κατά την περίοδο της σύναψης της σύμβασης με την EDENRED;

Επ΄ ευκαιρία ζητούμε να μας δοθούν άμεσα τα πρακτικά του Δ. Σ του Κ.Υ.Α.Δ.Α της 14/7/2014.

Β) Γιατί ζητήθηκε με εντολή της Προέδρου του Κ.Υ.Α.Δ.Α ορθή επανάληψη της ανάρτησης των συμβάσεων μίσθωσης έργου των δύο συγκεκριμένων προσληφθέντων και με ποια αιτιολογία ?

Γ) Γιατί ο Διευθυντής και ο Ταμίας του Κ.Υ.Α.Δ.Α αμφισβητούν τη νομιμότητα του εντάλματος, ζητώντας εντολή εκτέλεσης, διότι η πληρωμή αφορά σε συνέχεια εντάλματος που επεστράφη στον Κ.Υ.Α.Δ.Α και ελλοχεύει κίνδυνος επίρριψης ευθυνών σε αυτούς.  Η όποια πράξη τους δεν άδικος σύμφωνα με το νόμο όταν κάποιος την επιχειρεί για να εκτελέσει προσταγή;

Δ) Γιατί η Πρόεδρος του Κ.Υ.Α.Δ.Α δεν έλαβε υπ’ όψιν της τις αιτιάσεις των δύο υπηρεσιακών παραγόντων (Διευθυντή και Ταμία) και διέταξε την εκτέλεση του εντάλματος πληρωμής απορρίπτοντας τους λόγους αμφισβήτησης;

Ε) Γιατί εδόθη εντολή προς το τμήμα προμηθειών το Σεπτέμβριο 2014 από το Γενικός Γραμματέα και τη Διευθύντρια να τεθεί σε εκκρεμότητα το αίτημα για τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας σίτισης των αστέγων για τα έτη 2015,2016,2017 με την αιτιολογία να υπάρξει ολοκληρωμένη εικόνα για την εξέλιξη του διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων όλων των νομικών προσώπων και μέχρι σήμερα δεν έχει περαιωθεί;

Όταν οι υπηρεσίες του Κ.Υ.Α.Δ.Α προειδοποιούσαν στις 16/9/2014 ότι απαιτείται χρόνος υλοποίησης επτά μηνών.

Στ) Μήπως για να έρθει θέμα κάλυψης της σίτισης από χορηγίες θέτοντας το Δημοτικό Συμβούλιο μπροστά στο δίλημμα ότι η αρνητική απόφαση θα σημαίνει σταμάτημα της σίτισης ?

Σε ποια φάση βρίσκεται ο διαγωνισμός;

Ζ) Γιατί δεν αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα των συμβασιούχων για το οποίο η προηγούμενη Διευθύντρια (που βρίσκεται σε θέση ψυγείο) είχε προτείνει από το Φεβρουάριο 2014 τροπολογίες που εξαιρούσαν τον Κ.Υ.Α.Δ.Α από το 20% που επέβαλλε ο νόμος Μητσοτάκη . Τροπολογία που διατυπώθηκε σε τρείς εκδοχές με αιτιολογική βάση και για τις τρείς και συγκεκριμένες επισημάνσεις από τη διεύθυνση του Κ.Υ.Α.Δ.Α ;

Τέλος, ποια λογική υποχρεώνει τα χρήματα της χορηγίας να τα διαχειρίζεται το γραφείου Δημάρχου και όχι το Δ.Σ του Κ.Υ.Α.Δ.Α ;

 

Για διαρκή υποβάθμιση του ΚΥΑΔΑ μέσω των συμπράξεων με ΜΚΟ έκανε λόγο η δημοτική σύμβουλος Ελθήνα Αγγελοπούλου αναφερόμενη στο 1 εκατ. ευρώ, που δόθηκε στην «Νόστος»:

Διαβάσαμε, ότι κατά την πρόσφατη συνάντηση του Δήμαρχου με τον Υπουργό Εσωτερικών η συζήτηση επικεντρώθηκε στα ζητήματα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης. Μάλιστα από την πλευρά του Δήμαρχου εκφράστηκε η διάθεση να συμβάλει με όλες τις δυνάμεις για την υλοποίηση της κυβερνητικής πρωτοβουλίας έχοντας την εμπειρία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής στο φύλο της περασμένης Κυριακής( 1/3/15), στα 100 μέτρα από τον ΚΥΑΔΑ, η ΜΚΟ Νόστος θα λειτουργήσει με την οικονομική ενίσχυση του 1 εκατομμυρίου κοινοτικών κονδυλίων, που διατέθηκαν μέσω του Δήμου.

Θεωρούμε ότι πρόκειται για μία ακόμα πράξη συνειδητής υποβάθμισης του ΚΥΑΔΑ με τη διάχυση του κοινωνικού του έργου, της εμπειρίας του και του σκοπού του Δήμου σε ΜΚΟ.

Έχουμε τον ΚΥΑΔΑ, γιατί τόσες συμπράξεις με ΜΚΟ;

Στο δημοσιεύματα, μόνο η ΝΟΣΤΟΣ αναφέρεται και μάλιστα ως «αναβαθμισμένη μορφή κοινωνικών υπηρεσιών» και ο Δήμος πουθενά.

Είναι τουλάχιστον προκλητικό να αναφέρονται ρεπορτάζ μόνο στη ΜΚΟ ενώ κανονικά θα έπρεπε να  προβάλουν την δράση, το πρόγραμμα, τις υπηρεσίες δίνοντας πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους. Και γίνεται ακόμα πιο προκλητικό όταν η ΝΟΣΤΟΣ επικαλείται, ότι «η έναρξη λειτουργίας της δομής δίνει τέλος σε μια μακρά περίοδο ανεργίας για 45 άτομα» την ώρα, που οι συμβάσεις των 54 εργαζόμενων στον ΚΥΑΔΑ έχουν λήξει.

Ζητάμε ενημέρωση για το πότε και πως πάρθηκε η απόφαση να δoθεί το 1.000.000 ευρώ στη ΜΚΟ Νόστος.

Δώσαμε 1.000.000 €, δηλαδή το 40% του προϋπολογισμού του ΚΥΑΔΑ για να εργάζονται 45 σε μια ΜΚΟ, χωρίς να γνωρίζουμε ούτε τις συμβάσεις, ούτε τις συνθήκες εργασίας.

Γίνεται απόλυτα κατανοητό, ότι εμείς σε καμιά περίπτωση δεν γίνεται να συναινέσουμε στη διαρκή υποβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, στην κατάργηση του ΚΥΑΔΑ από την πίσω πόρτα με την εμπλοκή συνεχώς και διαρκώς αυξανόμενων ΜΚΟ, που ούτε ελέγχουμε και πολλά ζητήματα της λειτουργίας τους αποτελούν ανεξερεύνητη ζώνη.

Αν νομίζετε, ότι έτσι θα συνεργαστείτε με τα αρμόδια υπουργεία για την υλοποίηση των προγραμμάτων αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης κάνετε λάθος κι εμείς με κάθε μέσο θα δημοσιοποιήσουμε αυτή μας την αντίθεση. Καλό θα είναι να προστατέψετε το κύρος του Δήμου και να μην βρεθεί αναξιόπιστος συνεργάτης και εταίρος μιας μεγάλης προσπάθειας για την αναχαίτιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Αλήθεια πως; Μέσω των πολλών ΜΚΟ των πολλών εκατομμυρίων; Και όχι μέσα από την οργανωμένη δημοτική δομή του ΚΥΑΔΑ;

 

 

Πρόσβαση στα Δημοτικά Φαρμακεία

Την κατάσταση, που επικρατεί στα Δημοτικά Φαρμακεία περιέγραψε ο δημοτικός σύμβουλος Στάθης Δρογώσης καταθέτοντας και το αίτημα να μπορούν να προμηθεύονται φάρμακα από αυτά και όσοι έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα και αναφέρθηκε στο παράδειγμα του ΚΙΦΑ, που λειτουργεί με πρωτοβουλία της Ανοιχτής Πόλης:

Πληθαίνουν τα αιτήματα από συμπολίτες μας για να είναι δυνατή η προμήθεια φαρμάκων από τα Δημοτικά Φαρμακεία και όσων έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα.

Πρόσφατα στην παράταξή μας απευθύνθηκε η Επιτροπή Αγώνα Ασθενών Χρόνιων Παθήσεων επαναφέροντας αίτημα. Μας επισήμαναν, ότι τα άτομα, που λαμβάνουν μικρά επιδόματα δεν μπορούν να προμηθεύονται φάρμακα από τα δημοτικά φαρμακεία.

Ταυτόχρονα θέτουμε και το ζήτημα της επάρκειας σε φάρμακα καθώς απ’ όσο γνωρίζουμε πάρα πολλά περιστατικά στέλνονται στο Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο της Ανοιχτής Πόλης. Είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα που ασθενείς έχουν πάρει συνταγή από Δημόσιο Νοσοκομείο, που δεν εκτελέστηκε εκεί, απευθύνθηκαν στα φαρμακεία των ΜΚΟ, της Αρχιεπισκοπής και του Δήμου Αθηναίων, δεν υπήρχαν φάρμακα και κατέληξαν στον ΚΙΦΑ.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να πω, ότι ακριβώς πίσω από το Δημαρχείο – Ικτίνου 2 και Κλεισθένους – λειτουργεί το Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο, που συγκροτήθηκε πριν δύο χρόνια  με πρωτοβουλία της Ανοιχτής Πόλης. Υπάρχουν 41 εθελοντές, η περίθαλψη γίνεται από ομάδα 24 εθελοντών γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων καθώς και ομάδα 3 φαρμακοποιών. Ταυτόχρονα το Κ.Ι.Φ.Α συνεργάζεται με ένα δίκτυο εξειδικευμένων εθελοντών υγειονομικών, ιδιωτών και νοσοκομειακών για τη δωρεάν ολοκλήρωση της διαγνωστικής και θεραπευτικής προσπέλασης, όπου χρειάζεται.

Ο εξοπλισμός του ιατρείου και του οδοντιατρείου έχει γίνει αποκλειστικά με δωρεές, η αγορά των αναλώσιμων -ιδίως του οδοντιατρείου- γίνεται χάρις στην οικονομική ενίσχυση φίλων του ιατρείου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το φαρμακείο στηρίζεται στις δωρεές οικιακών φαρμάκων που δεν έχουν λήξει, ακόμα και αν η συσκευασία δεν είναι πλήρης.

Μέχρι το τέλος του 2014 είχαν πραγματοποιηθεί 6.204 ιατρικές πράξεις από τις διάφορες ειδικότητες ιατρών, 2.637 από τους οδοντιάτρους και 335 από εξωτερικούς συνεργαζόμενους ιατρούς. Αρκετοί ασθενείς επίσης παραπέμφθηκαν για εξετάσεις ακτινολογικές, αιματολογικές, βιοχημικές κλπ. σε νοσοκομεία. Πραγματοποιήθηκαν 15 μικρές χειρουργικές επεμβάσεις και έγινε βιοψία δείγματος.

 

Δεν αφαιρέθηκε η άδεια σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος παρά τη σωρεία παραβάσεων

 Ο δημοτικός σύμβουλος Ρήγας Αξελός αναφέρθηκε σε περίπτωση καταστήματος, που έχει προχωρήσει σε αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και ενώ έχουν καταγραφεί οι παραβάσεις το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος λειτουργεί κανονικά:

Καταθέτω ολόκληρο το φάκελο που αφορά στην αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και με σταθερές κατασκευές από το ADRIANOS RESTAURANT επί της οδού Θέσπιδος 4, γνωστού μεγαλοπαράγοντα της νύχτας στον οποίον αναφέρονται όλες οι ενέργειες και της υπηρεσίας και της αστυνομίας , οι καταγγελίες των περιοίκων και οι σχετικές μηνύσεις, προσφυγές και παρά ταύτα παρά την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας στις 18/11/2014 τίποτα δεν έχει κατορθωθεί. Το εστιατόριο λειτουργεί κανονικά.

 

Συζήτηση για τις Οικονομικές Υπηρεσίες

Την ανάγκη συζήτησης για τις ανάγκες και τη λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών επισήμανε η δημοτική σύμβουλος Ελθήνα Αγγελοπούλου. Παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αιτήματα, αλλά και την κατάσταση, που επικρατεί μετά την ενημερωτική συνάντηση, που είχε η Ανοιχτή Πόλη με τους διευθυντές. Υπογράμμισε τις ελλείψεις σε προσωπικό, ενώ ταυτόχρονα τόνισε, ότι ο Δήμος θα πρέπει να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στο πλαίσιο της διοικητικής αναδιοργάνωσης.