Αδιαπραγμάτευτος ο δημόσιος χαρακτήρας των υπηρεσιών καθαριότητας – Εμπιστοσύνη και στήριξη στους εργαζόμενους

Αδιαπραγμάτευτος ο δημόσιος χαρακτήρας των υπηρεσιών καθαριότητας – Εμπιστοσύνη και στήριξη στους εργαζόμενους

Τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων στην Ιερά οδό επισκέφθηκε ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, Νάσος Ηλιόπουλος, μαζί με αντιπροσωπεία της “Ανοιχτής Πόλης”.

Εκεί συναντήθηκε με εκπροσώπους των σωματείων εργαζομένων στην καθαριότητα.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος ενημερώθηκε για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις δημοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και έγινε μια πολύ ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων.

Οι εργαζόμενοι έθεσαν στον Νάσο Ηλιόπουλο και την “Ανοιχτή Πόλη” τα δικά τους ζητήματα, όπως:

  • Την ανυπαρξία μέτρων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)

  • Τα προβλήματα στις κτιριακές υποδομές όπως επίσης και στην οργάνωση της υπηρεσίας καθαριότητας.

Από την πλευρά του ο υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε:

  • Την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών καθαριότητας

  • Τη δυνατότητα προσλήψεων 1 προς 1

  • Την εμπιστοσύνη του στο προσωπικό της καθαριότητας και την ανάγκη προστασίας της εργασίας

  • Την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών των υπηρεσιών, στο μηχανουργείο και στον στόλο των οχημάτων.

  • Τη σημασία της ανακύκλωσης και της διαχείρισης απορριμμάτων