Ανακοίνωση για τη λειτουργία της Διαπαραταξιακής-Επιστημονικής Επιτροπής για τον “Μεγάλο Περίπατο”

Ανακοίνωση για τη λειτουργία της Διαπαραταξιακής-Επιστημονικής Επιτροπής για τον “Μεγάλο Περίπατο”

Η λειτουργία μιας Διαπαραταξιακής Επιτροπής Διαβούλευσης με τους κοινωνικούς φορείς και μιας Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του “Μεγάλου Περίπατου” αποτέλεσαν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από πρόταση της Ανοιχτής Πόλης. Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή επέλεξε να συγκροτήσει τις επιτροπές με καθυστέρηση, συγχωνεύοντάς τις σε μία, η οποία λειτούργησε εξ αρχής με σημαντικές ελλείψεις και προβλήματα. Με αυτή την έννοια, ήταν αναμενόμενο το αδιέξοδο που σημειώθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής, κατά την οποία αρκετά μέλη της δήλωσαν αδυναμία να υποβάλουν γνωμοδότηση στο δημοτικό συμβούλιο για την παράταση ή μη των προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων της τρέχουσας πειραματικής φάσης.

Στην Ανοιχτή Πόλη υποστηρίζουμε ότι η χθεσινή εξέλιξη φωτίζει αστοχίες που έχουμε επανειλημμένα επισημάνει. Συνοψίζουμε τις σημαντικότερες από αυτές:

• Σε σχέση με τη λειτουργία της Επιτροπής, έχει λείψει η οριοθέτηση των στόχων και του τρόπου λειτουργίας της, ενώ ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η ουσιαστική δημόσιας διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς, ούτε έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή οι μελέτες που ο Δήμος διαθέτει, εκπονεί ή προτίθεται να αξιοποιήσει στο πλαίσιο του έργου.
• Σε σχέση με την αποτίμηση της πειραματικής φάσης, έχει λείψει η εξειδίκευση τόσο της στοχοθεσίας των παρεμβάσεων, όσο και της μεθοδολογίας παρακολούθησης των επιπτώσεων της προσωρινής εφαρμογής των εναλλακτικών σεναρίων, προκειμένου η Επιτροπή να συμβάλλει με τις αναγκαίες προσαρμογές και τροποποιήσεις, και όχι να χρησιμοποιείται για την έγκριση ή απόρριψη προαποφασισμένων σχεδιασμών.
• Σε σχέση με τις δράσεις που απαιτούνται για την υποστήριξη και πλαισίωση της παρέμβασης, έχουν λείψει (α) η σύνδεση των παρεμβάσεων με τους ευρύτερους σχεδιασμούς ρυθμιστικού και στρατηγικού χαρακτήρα (ΣΒΑΚ, Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο), (β) η λήψη μέτρων για την προστασία της πολυλειτουργικότητας του κέντρου και την ανάσχεση των τάσεων τουριστικοποίησης και εξευγενισμού του, (γ) η ενεργή εμπλοκή και δέσμευση των συγκοινωνιακών φορέων στην υποστήριξη του έργου, (δ) ο έλεγχος του κόστους των παρεμβάσεων από το δημοτικό συμβούλιο και, τέλος, (ε) ο σχεδιασμός για επέκταση των παρεμβάσεων στις γειτονιές.

Χάριν μιας λανθασμένης αντίληψης περί “αποτελεσματικότητας”, η δημοτική αρχή επέλεξε να προχωρήσει χωρίς την επιστημονική υποστήριξη, τη δημοκρατική διαβούλευση και τις κοινωνικές συναινέσεις που απαιτεί μια τόσο μεγάλο παρέμβαση, καταλήγοντας σε αδιέξοδο. Υποχρέωση δική μας είναι η ανάδειξη μιας σειράς εναλλακτικών προτάσεων για ένα ζωντανό κέντρο και μια ζωντανή Αθήνα, οι οποίες διαμορφώθηκαν μέσα από τον πλούσιο διάλογο που έκανε η Ανοιχτή Πόλη με την κοινωνία των πολιτών και τους επιστημονικούς φορείς.