Ανακοίνωση της Ανοιχτής Πόλης για τους μειοδοτικούς διαγωνισμούς σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κέντρο: Τελικά ο ανταγωνισμός δεν δούλεψε.

Ανακοίνωση της Ανοιχτής Πόλης για τους μειοδοτικούς διαγωνισμούς σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κέντρο: Τελικά ο ανταγωνισμός δεν δούλεψε.

Στο δημοτικό συμβούλιο της 1ης Ιουνίου 2020, η Ανοιχτή Πόλη εξέφρασε την έντονη αντίρρηση της και την ανησυχία της, για τους ανοιχτούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς ύψους 2 εκ. ευρώ περίπου, με αντικείμενο την προμήθεια αστικού εξοπλισμού και φυτών, καθώς και αντιολισθηρών επιχρισμάτων και υλικών σήμανσης, στο πλαίσιο της υλοποίησης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Αθήνας.

Οι συγκεκριμένοι διαγωνισμοί έρχονται κατά παράβαση της απόφασης του ΔΣ, η οποία ρητά αναφέρεται σε προσωρινές και χαμηλού κόστους παρεμβάσεις αστικού εξοπλισμού, και αποτελούν μέρος ενός σχεδίου παρεμβάσεων της Δημοτικής Αρχής Μπακογιάννη ύψους 50 εκ. ευρώ, τις οποίες πληροφορήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο μέσω συνέντευξης του Δημάρχου στον τύπο!

Στις διακηρύξεις των έργων από τη μια τέθηκαν πολύ υψηλές προδιαγραφές εξοπλισμού, επί ποινή αποκλεισμού για τους συμμετέχοντες, ενώ από την άλλη προβλέφθηκε ένα ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο τεσσάρων ημερών (μαζί με το Σαββατοκύριακο) κατάθεσης προσφορών για τους ενδιαφερόμενους και 20ημερη προθεσμία παράδοσης των προϊόντων – και όλα αυτά εκτός πλαισίου ΕΣΗΔΗΣ, στο όνομα των έκτακτων μέτρων λόγω COVID-19. Ως αποτέλεσμα είχαμε τη μείωση της πρόσβασης των εταιρειών στην πληροφόρηση και τον περιορισμό του ενδιαφέροντος. Αυτή η πραγματικότητα οδήγησε και στην διαμαρτυρία της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου στο υπόμνημα της οποίας αναφέρει την υπόνοια περί “προεπιλεγμένου αναδόχου”.

Σε όλες τις παραπάνω ενστάσεις μας, η απάντηση της Δημοτικής Αρχής ήταν ότι “ο ανταγωνισμός θα δουλέψει” και ότι θα βρεθούν προμηθευτές. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κλήθηκε να αποφασίσει για την κατακύρωση των διαγωνισμών, στον μεν πρώτο κατατέθηκαν μόλις τρεις (3) προσφορές, στο δε δεύτερο πάλι τρεις (3), εκ των οποίων οι δυο δεν προσκόμισαν καν τα κατάλληλα δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα να ανακηρυχθεί ανάδοχος ο μοναδικός υποψήφιος. Εκ του αποτελέσματος κρίνουμε ότι ο ανταγωνισμός όχι μόνο δεν «δούλεψε», αλλά τίθεται ζήτημα για την ισότιμη και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση των ενδιαφερομένων, καθώς και για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία.

Η Ανοιχτή Πόλη νιώθει υποχρεωμένη να θυμίσει ότι σκοπός της υλοποίησης των παρεμβάσεων στο κέντρο της Αθήνας είναι η απόδοση ελεύθερου δημόσιου χώρου στους πολίτες μέσω προώθησης ήπιων μορφών μετακίνησης, και όχι η αδιαφανής διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Για τους λόγους αυτούς, θα καταθέσει ένσταση ακυρότητας της διαδικασίας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, θα προσβάλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τα ποσά των δαπανών και θα ζητήσει την επανάληψη της διαδικασίας με την κανονική οδό περί δημοσίων συμβάσεων.