Επαναφύτευση και φροντίδα για το άλσος Ιλισίων

Επαναφύτευση και φροντίδα για το άλσος Ιλισίων

Η Ανοιχτή Πόλη, με τον επικεφαλής της Νάσο Ηλιόπουλο, ήταν στις 9/3 στο άλσος Ιλισίων. Μαζί με κατοίκους της περιοχής, συλλόγους, φορείς και δημοτικές κινήσεις απαιτήσαμε από τις δημοτικές αρχές Αθήνας και Ζωγράφου να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μεριμνήσουν για την επαναφύτευση των δέντρων που καταστράφηκαν στις πρόσφατες κακοκαιρίες, για τη φύτευση νέων δέντρων που να εξασφαλίζουν το υψηλό πράσινο στο άλσος, αλλά και για τη συντήρηση και αποκατάσταση των υποδομών, όπως του χαλικόδρομου και των μονοπατιών.
Η δημοτική αρχή Μπακογιάννη οφείλει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της: να ανταποκριθεί στα εύλογα αιτήματα κατοίκων και χρηστών της περιοχής και να φροντίσει για την αποκατάσταση των σημαντικών απωλειών σε πράσινο, καθώς και για την ουσιαστική φροντίδα ενός χώρου που παραμένει κακοσυντηρημένος, παρά το ότι αποτελεί σημαντικό πνεύμονα πρασίνου για την περιοχή, αλλά και ευρύτερα.