Επίσκεψη της Ανοιχτής Πόλης στο “Στέκι 46” του ΟΚΑΝΑ

Επίσκεψη της Ανοιχτής Πόλης στο “Στέκι 46” του ΟΚΑΝΑ

Με τον επικεφαλής της Νάσο Ηλιόπουλο, η Ανοιχτή Πόλη επισκέφτηκε τη Δευτέρα 18/7 το Χώρο Εποπτευόμενης Χρήσης “ΣΤΕΚΙ 46”, όπου οι άνθρωποι του ΟΚΑΝΑ επιτελούν κρίσιμο έργο στον τομέα της πρόληψης και της μείωσης της βλάβης, καθώς και στον προσανατολισμό των ωφελουμένων σε υποστηρικτικά προγράμματα θεραπείας και ένταξης.
Ενημερωθήκαμε για τη φιλοσοφία και τη δράση του ΧΕΧ, εν όψει και της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σύσταση δικτύου 5 κινητών ΧΕΧ που θα διευρύνει τις υπάρχουσες δυνατότητες του Οργανισμού. Η Ανοιχτή Πόλη θα στηρίξει παρεμβάσεις που προσεγγίζουν το κρίσιμο πρόβλημα της ουσιοεξάρτησης με όρους ασφάλειας, υγιεινής και μέριμνας για την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων, χωρίς αποκλεισμούς και με σεβασμό στην καθημερινότητα της πόλης.