Λεόντειος σύμβαση Καμίνη στην Καθαριότητα

Λεόντειος σύμβαση Καμίνη στην Καθαριότητα

 

Κατακυρώθηκε από το Δήμο η λεόντειος σύμβαση 23.688.347€ του δήμου, που αφορά τη συντήρηση και επισκευή 316 απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων για διάστημα 36 μηνών, η οποία ανοίγει το δρόμο της ιδιωτικοποίησης της υπηρεσίας καθαριότητας.

Γίνεται πλέον αντιληπτό στην πράξη, το τι αντιλαμβάνεται ο κ. Καμίνης ως οικονομικό συμμάζεμα του δήμου και προς όφελος τίνος. Το παράδειγμα της συντήρησης οκτώ φορτηγών βυτίων με κόστος 101.410 € για το καθένα σε διάστημα τριών ετών, ενώ η τιμή αγοράς του ενός οχήματος είναι 82.000€, τεκμηριώνει ότι η σύμβαση είναι επαχθής για το δήμο και εξαιρετικά κερδοφόρα για τον ανάδοχο.

Μ’ αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται ότι, όλα αυτά τα χρόνια, μόνο τυχαία δεν ήταν η απαξίωση από τη δημοτική αρχή της οργάνωσης και λειτουργίας των τμημάτων συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού του δήμου.