Να ανοίξει ο δρόμος για την εξυγίανση του Ασύλου Ανιάτων

Να ανοίξει ο δρόμος για την εξυγίανση του Ασύλου Ανιάτων

Η Ανοιχτή Πόλη επανειλημμένα είχε ζητήσει, μαζί και με άλλες παρατάξεις της αντιπολίτευσης, να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας το θέμα του Ασύλου Ανιάτων και των καταγγελιών για κακοδιαχείριση και εκποίηση της περιουσίας του που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Πρόκειται για μια ακόμα περίπτωση, όπου η δημοτική αρχή μεταθέτει τις κοινωνικές της αρμοδιότητες σε ιδρύματα και ΜΚΟ και στη συνέχεια δεν τα εποπτεύει αποτελεσματικά, όπως θα όφειλε.

Παρά τα δημοσιεύματα, παρά τις καταγγελίες, παρά την ύπαρξη πορίσματος Ορκωτού Λογιστή, το οποίο προέκυψε μετά από εισαγγελική παραγγελία και το οποίο διαπιστώνει πράξεις και παραλείψεις που επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική θέση του Ασύλου, και παρά τα αιτήματα της Ανοιχτής Πόλης και των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, η δημοτική αρχή τήρησε στάση αναμονής και προχώρησε τελικά στη συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση της Δευτέρας 28 Νοεμβρίου, μόνο με την ευκαιρία του ορισμού νέας Επιτρόπου στο Άσυλο Ανιάτων. Δεν φρόντισε όμως για το αυτονόητο. Να παραβρεθεί, δηλαδή, στη συνεδρίαση η απερχόμενη Επίτροπος, ώστε να δώσει απαντήσεις στο πλήθος των ερωτημάτων που τέθηκαν και που αφορούσαν τη διάρκεια της θητείας της.

Ο Δήμος Αθηναίων οφείλει να αναλάβει το χρέος του απέναντι στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη μακροχρόνια υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών από το ίδρυμα, ασκώντας ουσιαστική εποπτεία και διασφαλίζοντας τη νομιμότητα κάθε απόφασης της διοίκησης, περιφρουρώντας την τεράστια περιουσία του Ασύλου και μη επιτρέποντας τη διασπάθιση και την ανεξέλεγκτη εκποίησή της. Η διατήρηση από τη μεριά της δημοτικής αρχής μιας παρελκυστικής τακτικής, που αναβάλλει την αντιμετώπιση του προβλήματος, κινδυνεύει να ερμηνευθεί ως στάση που παρέχει στη Διοίκηση του Ασύλου τη δυνατότητα και το χρόνο για τη λήθη και τη συγκάλυψη των στοιχείων.

Η Ανοιχτή Πόλη ζήτησε από τη δημοτική αρχή να δώσει στο σύνολο των δημοτικών συμβούλων όλα τα στοιχεία, αναλυτικά, για τα οποία έχει λάβει γνώση μέχρι σήμερα. Επίσης, να ζητήσει την αντικατάσταση της διοίκησης με προσφυγή στη δικαιοσύνη, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την εξυγίανση του Ασύλου Ανιάτων με κανόνες διαφάνειας και δημοκρατίας.
Επισημαίνουμε τέλος την αναγκαιότητα αναθεώρησης και εκσυγχρονισμού του νομικού πλαισίου λειτουργίας των Ιδρυμάτων της Χώρας.