Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός της Ανοιχτής Πόλης “Ρομαντικά Χριστούγεννα στην Αθήνα”

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός της Ανοιχτής Πόλης “Ρομαντικά Χριστούγεννα στην Αθήνα”

Ο διαγωνισμός “Ρομαντικά Χριστούγεννα στην Αθήνα” της Ανοιχτής Πόλης έφτασε στο τέλος του. Οι δημότες μας έστειλαν βραδινές φωτογραφίες από τις γειτονιές τους, όπως αυτές πραγματικά ήταν με το συνήθη υποφωτισμό τους, πίσω από τις χορηγούμενες φωταψίες των γιορτών. Επιλέξαμε ως νικήτρια τη φωτογραφία του Γιώργου Διάκου από το Παγκράτι, στην οποία φαίνεται ότι ακόμα και ο μόνιμος φωτισμός των δρόμων εκεί δεν βρέθηκε σε ιδιαίτερα γιορτινή διάθεση. Το υλικό που συγκεντρώσαμε φανέρωσε μια πόλη που πίσω από την εορταστική λάμψη, στις πίσω αυλές της, έκρυβε πολλές μαύρες τρύπες. Ευχαριστούμε όσες και όσους συμμετείχαν. Η Ανοιχτή Πόλη θα συνεχίσει να ζητά, με διάφορους τρόπους, τη συνεισφορά των δημοτών στην ανάδειξη των προβλημάτων της πόλης τους και στη διαμόρφωση προτάσεων για την αναβάθμιση της καθημερινότητάς τους.

Άνω Κυψέλη – φωτογραφία από Ευγενία Λαμπρακοπούλου

Προσφυγικά – Φωτογραφία από Δημήτρη Ευταξιόπουλο