«Στις γιορτές για την απελευθέρωση θυμόμαστε και τις γυναίκες»

«Στις γιορτές για την απελευθέρωση θυμόμαστε και τις γυναίκες»

Ομιλία και παρουσίαση αρχειακού υλικού: Τασούλα Βερβενιώτη, ιστορικός
Ανάγνωση μαρτυριών: Ελένη Καλαρά, ηθοποιός

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου, ώρα 19.30, στα γραφεία της Ανοιχτής Πόλης, Ξενοφώντος 7, πλ. Συντάγματος