Σχόλιο της Ανοιχτής Πόλης για αναφορές Καμίνη

Σχόλιο της Ανοιχτής Πόλης για αναφορές Καμίνη

 

Ο κ. Καμίνης μας ρωτάει αν θα συνεχίσουμε το «έργο» του. Απαντάμε: στις χθεσινές εκλογές οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες έκριναν το έργο σας και, κατά μεγάλη πλειοψηφία, το αποδοκίμασαν ως –το λιγότερο– ανεπαρκές. Εμείς έχουμε καταθέσει το ολοκληρωμένο πρόγραμμά μας για τις παρεμβάσεις που έχει ανάγκη η πόλη. Αυτό το πρόγραμμα θα υλοποιήσουμε, εάν ο Αθηναϊκός λαός το θελήσει σε 6 ημέρες. Για όσα δε έργα έχετε δρομολογήσει (περισσότερο από το επίπεδο των «ιδεών» και της μακέτας) και βρίσκονται σε θετική κατεύθυνση, δηλώνουμε, χωρίς φόβο, ότι θα τα συνεχίσουμε και θα τα επεκτείνουμε, ώστε να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες της πόλης και των ανθρώπων.