Συμπαράταξη με τους εργαζόμενους των ΟΤΑ ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των δημοτικών υπηρεσιών

Συμπαράταξη με τους εργαζόμενους των ΟΤΑ ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των δημοτικών υπηρεσιών

Η Ανοιχτή Πόλη στέκεται δίπλα στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση ενάντια στην κυβερνητική μεθόδευση, για ανάθεση δημοτικών υπηρεσιών – των πιο κρίσιμων μάλιστα για την καθημερινότητα των δημοτών – στον ιδιωτικό τομέα. Το άρθρο 179 του “αναπτυξιακού” νομοσχεδίου που πρόσφατα κατατέθηκε διευκολύνει και ενθαρρύνει τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες για την παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, αντικαθιστώντας το υπάρχον πλαίσιο που τουλάχιστον θέτει προϋποθέσεις απόλυτης πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της αδυναμίας εκτέλεσης των εν λόγω υπηρεσιών. Επιπλέον, προστίθενται στις υπηρεσίες για τις οποίες ανοίγει ο δρόμος της σύναψης σύμβασης με ιδιώτες εκείνες της συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η κίνηση αυτή της κυβέρνησης γίνεται σε μια εποχή κατά την οποία καταγράφεται διεθνώς μία ιδιαίτερα δυναμική τάση επαναφοράς των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε δημοτικό και δημόσιο έλεγχο, ακριβώς λόγω του ότι οι συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα κατά κανόνα έχουν οδηγήσει σε χειρότερες υπηρεσίες, υψηλότερες τιμές παροχής τους και υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων όσων απασχολούνται σε αυτές. Κλείνοντας τα μάτια σε αυτήν την πραγματικότητα, η κυβέρνηση φαίνεται δέσμια της ιδεοληψίας της και των ιδιοτελών δεσμεύσεών της. Τη στιγμή που επείγουσα προτεραιότητά της θα έπρεπε να είναι η στήριξη των δημοτικών υπηρεσιών, τόσο υλικοτεχνικά, όσο και με κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο προσωπικό, με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο ουσιαστικά τις απαξιώνει, καθιστώντας τις “φτωχό συγγενή” του ιδιωτικού συμφέροντος.
Η προωθούμενη ρύθμιση συνιστά απειλή τόσο για την ποιότητα και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και για την εργασιακή αξιοπρέπεια των υπαλλήλων των ΟΤΑ. Η Ανοιχτή Πόλη καλεί τους εργαζόμενους στον Δήμο Αθηναίων, τις δημοτικές παρατάξεις αλλά και τη δημοτική αρχή, να αντιπαρατεθούμε σε αυτόν τον κυβερνητικό σχεδιασμό που είναι αναχρονιστικός και επικίνδυνος. Χρέος μας είναι να στηρίξουμε τις δημοτικές υπηρεσίες και τους εργαζόμενους σε αυτές με όσα μέσα διαθέτουμε και να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητά τους, αναβαθμίζοντας έτσι την καθημερινότητα του δημότη, αντί να την παζαρεύουμε σε συμβάσεις που δεν προτάσσουν το όφελός του.