Συνάντηση εργασίας με τους Διευθυντές Οικονομικών Υπηρεσιών

Συνάντηση εργασίας με τους Διευθυντές Οικονομικών Υπηρεσιών

Πολλές οι αναγκαίες θεσμικές αλλαγές για τη βελτίωση των υπηρεσιών και την οικονομική ανάκαμψη

Την Τετάρτη 25.02.2014 αντιπροσωπεία της Ανοιχτής Πόλης στην οποία συμμετείχαν η δημοτική σύμβουλος Ελθήνα Αγγελοπούλου, ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρήγας Αξελός και ο συντονιστής της οικονομικής επιτροπής της Ανοιχτής Πόλης Στάθης Σταυριανίδης  επισκέφτηκαν τις Δ/νσεις Οικονομικών και Δημ. Προσόδων προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία των Οικονομικών του Δήμου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους προσπάθεια οι εργαζόμενοι στις συγκεκριμένες υπηρεσίες να βεβαιώσουν και να συλλέξουν αποτελεσματικά τα ίδια έσοδα του Δήμου, στην τήρηση της νομιμότητας και της διαφάνειας.

Από την συζήτηση επαναβεβαιώθηκε η δραματική επίπτωση που είχαν στην λειτουργία του Δήμου οι περικοπές των μνημονιακών μέτρων και οι οποίες προκύπτουν όχι μόνο από την περικοπή κατά 50% των κρατικών επιχορηγήσεων αλλά και από τη συνέχιση της συσσώρευσης ανεξόφλητων τελών λόγω αδυναμίας των οφειλετών να αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Επισημάνθηκε το γεγονός ότι στην μνημονιακή περίοδο αυξήθηκε η προβλεπόμενη από νόμους γραφειοκρατία στη διαχείριση των οικονομικών των δήμων, περιορίστηκε δραματικά η αυτοτέλεια τους ενώ συνεχίστηκαν χρόνιες στρεβλώσεις που δυσκολεύουν την λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα των υπηρεσιών του Δήμου. Ανιχνεύθηκαν προτάσεις που διευκολύνουν τόσο την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών όσο και την εξυπηρέτηση των πολιτών και μάλιστα τέτοιες που δεν φέρνουν κανένα δημοσιονομικό κόστος.

Έτσι κρίθηκε ότι είναι αναγκαίο:

H ένταξη και των δήμων στην μελετώμενη νέα ρύθμιση των οφειλών αφού η υπάρχουσα κρίθηκε εν τοις πράγμασι αναποτελεσματική. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι υπηρεσίες προσδοκούν ότι με μια τέτοια ρύθμιση θα εισπράξουν σημαντικά ποσά χωρίς να αναγκασθούν να προσφύγουν στην άσκηση αναγκαστικών μέτρων.

Ο περιορισμός γραφειοκρατικών διατάξεων σε νόμους σχετικά με την διαχείριση των δαπανών του προϋπολογισμού. Η κατάργηση της λειτουργίας της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στα πλαίσια της προσπάθειας προετοιμασίας για την μετάβαση από το καθεστώς γενικευμένου προληπτικού ελέγχου σε καθεστώς σύνθετου ελέγχου.

Η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού ικανού να διαχειρίζεται σύνθετα οικονομικά περιβάλλοντα και καταστάσεις. Η άρση των εμποδίων άμεσης χρήσης ψηφιακών στοιχείων που βρίσκονται σε συναρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και δεν παραχωρείται μέχρι στιγμής πρόσβαση στους δήμους(πχ στοιχεία κατόχων αυτοκινήτων για χρέωση κλήσεων παράνομης στάθμευσης) προκειμένου να διευκολυνθούν στην ανεύρεση υπόχρεων.

Η βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων της ΔΑΕΜ (Δήμος Αθηναίων Επιχείρηση Μηχανογράφησης) για την υποστήριξη των υπηρεσιών με διασύνδεση όλων των εφαρμογών.

Διαπιστώθηκε η ανάγκη ο νέος χάρτης της Αυτοδιοίκησης να προβλέψει την κατάργηση διατάξεων που περιορίζουν την αυτοτέλεια στη διαχείριση των οικονομικών των δήμων ( πχ άρθρο 275 του Καλλικράτη) και την καθιέρωση μορφών ελέγχου χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες όπως επιτροπή του δημοτικού συμβουλίου για παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού στα πρότυπα της Βουλής καθώς και μέτρα που να μεταφέρουν τελικές υπογραφές από το Δήμαρχο στους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Ιδιαίτερα επισημάνθηκε η ανάγκη αλλαγής του πρόσφατα ψηφισθέντος πειθαρχικού δικαίου και κυρίως η επαναφορά του τεκμηρίου αθωότητας.

Τονίσθηκε η ανάγκη επανασύστασης στους Δήμους και όχι στην ΕΛΑΣ της Δημοτικής Αστυνομίας, με μικρότερο αριθμό υπαλλήλων ,καλύτερη λειτουργία και απάλειψη των ενεργειών μετατροπής της σε κομματικό εκλογικό μηχανισμό καθώς κρίνεται απαραίτητη για τη βεβαίωση πράξεων, που βοηθούν στη βελτίωση των εσόδων.

Οι διευθυντές ζήτησαν την ενεργή παρέμβαση της Ανοιχτής Πόλης για την προώθηση αυτών των αλλαγών τονίζοντας ιδιαίτερα την μη ανταπόκριση της μέχρι τώρα κεντρικής διοίκησης σε ανάλογα έγγραφα και προφορικά τους διαβήματα. Τέλος συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν ανταλλαγή απόψεων για την παροχή η μη φορολογικής εξουσίας στους δήμους, την ανάγκη δημιουργίας σε βάθος χρόνου ίδιου μηχανισμού είσπραξης τελών και φόρων και άλλα συναφή θέματα.

Ως Ανοιχτή Πόλη δεσμευτήκαμε να πάρουμε πρωτοβουλίες για την προώθηση αυτών των θεμάτων τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και στην ΚΕΔΕ και το ΥΠΕΣΔΑ και θα συνεχίσουμε σε τακτική βάση την επικοινωνία μας με τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους σε αυτές.