Συστηματική υποβάθμιση του ΚΥΑΔΑ

Συστηματική υποβάθμιση του ΚΥΑΔΑ

Συνάντηση της Ανοιχτής Πόλης με τη Διεύθυνση και υπηρεσιακά στελέχη

Με «εντέλεσθε» υλοποιείται το χορηγικό πρόγραμμα της Νορβηγικής κυβέρνησης

Χωρίς προσωπικό – Συμβάσεις με ΜΚΟ

Αντιπροσωπεία της Ανοιχτής Πόλης στην οποία συμμετείχαν η επικεφαλής – δημοτική σύμβουλος  Ελθήνα Αγγελοπούλου, ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρήγας Αξελός, ο εκπρόσωπος  της στο ΔΣ του Κέντρο Υποδοχής Αστέγων του Δήμου Αθηναίων Δημήτρης Οικονομίδης και ο συντονιστής της οικονομικής επιτροπής της Ανοιχτής Πόλης Στάθης Σταυριανίδης επισκέφτηκε τις κεντρικές υπηρεσίες του ΚΥΑΔΑ στην οδό Πειραιώς και συνομίλησε με το Διευθυντή και άλλα υπηρεσιακά στελέχη για τις δράσεις, τη λειτουργία , την αποτελεσματικότητα και τα προβλήματα που εμποδίζουν την καλύτερη και αποδοτικότερη για τους πολίτες του ευαίσθητου αυτού οργανισμού του Δήμου Αθηναίων.

Το ΚΥΑΔΑ σε μια κρίσιμη περίοδο προσφέρει μια σειρά παροχές, που ανακουφίζουν σε καθημερινή βάση χιλιάδες συμπολίτες μας. Δυστυχώς με τις περιορισμένες δυνατότητες, που έχει κυρίως λόγω μείωσης του προσωπικού του, της χαμηλής χρηματοδότησής του ή της εξάρτησής του σε μεγάλο βαθμό από χορηγίες, που συνεχώς μειώνονται δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υπαρκτές ανάγκες των αναξιοπαθούντων πολιτών ο αριθμός των οποίων συνεχίζει να αυξάνει.

Σε αυτά έρχεται να προστεθεί και η μη ολοκληρωμένη αξιοποίηση των δυνατοτήτων. Υπάρχουν κενά δωμάτια σε μισθωμένο ξενοδοχείο, ματαιώθηκε η λειτουργία του ΚΔΑΠ παρά την προμήθεια του εξοπλισμού. Ταυτόχρονα η αδυναμία έγκαιρης ολοκλήρωσης προμηθειών κάθε είδους (κυρίως σε τρόφιμα) λόγω χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαγωνιστικών διαδικασιών στη συνεργασία διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου υπονομεύει την εύρυθμη παροχή των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το γεγονός, ότι η διοίκηση του Δήμου αντί να προχωρήσει στην άρση αυτών των ανασταλτικών παραγόντων οδηγείται  στην επιλογή αμφίβολης νομιμότητας ενεργειών μετατρέποντας το ΔΣ του ΚΥΑΔΑ σε τυπικό εκτελεστή προειλημμένων αποφάσεων, υπερκεράζοντας τους υπηρεσιακούς παράγοντες ή πιέζοντάς τους να προσαρμοστούν. Ενδεικτικά αναφέρουμε την διαχείριση του χορηγικού προγράμματος της Νορβηγικής κυβέρνησης. Οι φόβοι και οι καταγγελίες  που αναφέραμε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο μάλλον επαληθεύονται από όσα προέκυψαν κατά την ενημέρωση την οποία είχαμε.

Από την συζήτηση – που διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα –  προέκυψε σειρά προτάσεων που η Ανοιχτή Πόλη θα προωθήσει την λύση τους ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία του ΚΥΑΔΑ, να συνεχισθεί και διευρυνθεί η παροχή των ελάχιστων αυτών παροχών στο διηνεκές ,να βελτιωθούν οι όροι και οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού.

Έτσι :

Είναι ανάγκη να επικαιροποιηθεί ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του ΚΥΑΔΑ με την πρόβλεψη μόνιμων θέσεων εργασίας εξειδικευμένου προσωπικού κοινωνικής υποστήριξης, την καλύτερη οργάνωση των υποστηρικτικών υπηρεσιών και την πιθανή ενοποίηση αντίστοιχων υπηρεσιών του Δήμου.

Να εξασφαλιστεί η αέναη επαρκής χρηματοδότηση των δράσεων του ΚΥΑΔΑ. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για την συνέχιση των παροχών που προσφέρεται μέσω του χορηγικού προγράμματος διάρκειας 14 μηνών.

Να ληφθούν μέτρα βελτίωσης των χώρων εργασίας των εργαζομένων με την επέκτασή τους στο διπλανό αχρησιμοποίητο κτίριο και να βελτιωθεί στα πλαίσια των σημερινών δυνατοτήτων η αποζημίωση της υπερωριακής απασχόλησης  των εργαζομένων.

Να εξεταστεί με σοβαρότητα η σχέση που αναπτύσσει το ΔΣ του ΚΥΑΔΑ με σειρά ΜΚΟ, που υποκαθιστούν τις υπηρεσίες και δημιουργούν υποψίες εξυπηρέτησης άλλων σκοπών.

Να ληφθούν πρωτοβουλίες για την άρση των γραφειοκρατικών στρεβλώσεων, που δυσχεραίνουν το έργο των υπηρεσιών με την απλοποίηση διαδικασιών και τον περιορισμό του προληπτικού ελέγχου.

Να  προστατεύεται η ανθρώπινη και υπαλληλική αξιοπρέπεια των στελεχών του ΚΥΑΔΑ και να αποκατασταθεί το τεκμήριο της αθωότητας στο πειθαρχικό δίκαιο για να πάψει να επικρέμεται η απειλή της αργίας ή της απόλυσης για ψύλλου πήδημα.

Να γίνει κατανοητό και αποδεκτό από όλους, ότι το έργο που προσφέρεται στο ΚΥΑΔΑ απαιτεί από τους εργαζόμενους ενσυνείδητη συμμετοχή και ότι οι προσερχόμενοι πολίτες αντιμετωπίζουν πολλαπλά ταυτόχρονα προβλήματα και η σχέση μαζί τους απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα και έχει πρόσθετες δυσκολίες.

Τις θέσεις αυτές θα υποστηρίξει η Ανοιχτή Πόλη τόσο στο ΔΣ του ΚΥΑΔΑ όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο όπου στην πρόσφατη περίοδο υπέβαλλε σωρεία ερωτημάτων επ’ αυτών. Για να μπορέσει το ΚΥΑΔΑ να ανταποκριθεί με επάρκεια στις ανάγκες των πολιτών και οι εργαζόμενοι να νοιώσουν ότι αναγνωρίζεται η προσπάθειά τους.

Δυο λόγια, πιο αναλυτικά,  για τη χορηγία του ΕΟΧ και τις περιπλοκές που έχουν προκύψει.

Πρόκειται για μια χορηγία από τον Ενιαίο Οικονομικό Χώρο, ύψους 2,1 εκ. περίπου €, προφανώς καλοδεχούμενη, πλην όμως ο τρόπος οργάνωσής της βρίθει ανεπαρκειών και τσαπατσουλιάς. Ελπίζουμε ότι τα προβλήματα σταματούν εδώ. Συνεχίζουμε τη μελέτη των στοιχείων σε σχέση με την οργάνωση αυτής της χορηγίας και  εάν και εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία θα τοποθετηθούμε και επ’ αυτών. Χάρη σε αυτή τη χορηγία θα ενισχύονται με κουπόνια αγορών από σούπερ μάρκετ εκατοντάδες συμπολίτες μας για 8 μήνες.

Για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος συμφωνήθηκε η συνεργασία με την εταιρεία EDENRED.  Η εταιρεία αυτή εμφανίζεται ως χορηγός του ΚΥΑΔΑ και παρέχει δωρεάν τη διαχείριση του 1.860.000 ευρώ. Η διαχείριση αυτή περιλαμβάνει δύο στάδια:

  1. Η εταιρεία βρίσκεται σε επικοινωνία με τα σούπερ μάρκετ, καταμετρά και ελέγχει τα κουπόνια που ανταλλάσσονται στα σούπερ μάρκετ από τους ωφελούμενους του προγράμματος κάθε μήνα.
  1. Κάθε μήνα εισπράττει από το ΚΥΑΔΑ το σύνολο του ποσού που αντιστοιχεί στα κουπόνια που διανέμονται και πριν αυτά ανταλλαχθούν, για να τα καταβάλλει αργότερα και μετά την ανταλλαγή των κουπονιών, την καταμέτρηση και τον έλεγχό τους προς τα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, υπάρχει μια χορηγός εταιρεία που εισπράττει από το ΚΥΑΔΑ για λογαριασμό άλλων και πληρώνει στη συνέχεια τους άλλους (σούπερ μάρκετ ) για λογαριασμό του ΚΥΑΔΑ. Η εταιρεία αυτή θεωρείται χορηγός γιατί αυτήν την υπηρεσία ελέγχου κουπονιών είσπραξης και πληρωμής την παρέχει δωρεάν.

Με αυτήν τη λογική κάθε μήνα πρέπει να εκταμιεύεται ένα ποσόν προς την EDENRED  για την πληρωμή των σούπερ μάρκετ.

Για την εκταμίευση αυτών των χρημάτων κατά τους πρώτους μήνες του προγράμματος (Δεκέμβριος 2014) ζητήθηκε, ως όφειλε να γίνει, έγκριση του σχετικού εντάλματος πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου όμως δεν θεώρησε τα εν λόγω εντάλματα, κρίνοντας, ότι στη σχέση του ΚΥΑΔΑ με την EDENRED δεν υπάρχει επαχθής αιτία και δε φαίνεται να έχουν πραγματοποιηθεί πραγματικές δαπάνες. Μετά από αυτό, αντί τα εντάλματα να αναπεμφθούν  και πάλι στο Ελεγκτικό Συνέδριο για επανεξέταση του θέματος και έγκριση του εντάλματος, η Πρόεδρος του ΚΥΑΔΑ με την πολιτική κάλυψη του Δημάρχου, υπέγραψε «εντέλεσθε» προς τον ταμία του ΚΥΑΔΑ. Έτσι τα χρήματα εκταμιεύτηκαν με πολιτική διαταγή. Η ίδια διαδικασία «εντέλεσθε» επαναλήφθηκε και για το δεύτερο ένταλμα πληρωμής προς την EDERNED το Φεβρουάριο του 2015.  Το επιχείρημα εκ μέρους της δημοτικής αρχής ήταν το να μην καθυστερεί το πρόγραμμα.

Ας υποσημειώσουμε, ότι η συζήτηση και οργάνωση του προγράμματος αυτού ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2014 και έχει περιθώριο ολοκλήρωσης μέχρι τον Απρίλιο του 2016. Δηλαδή έχει προηγηθεί χρόνος καθυστερήσεων και υπάρχει, επίσης, επαρκής χρόνος ολοκλήρωσης.

Πλην όμως διαπιστώνεται ότι υπήρξε βιασύνη και πιέσεις, που πραγματικά τίποτε δεν δικαιολογούσαν. Η αναπομπή του εντάλματος θα καθυστερούσε ακόμη μερικές ημέρες τη διανομή κουπονιών αλλά πιθανά θα απάλλασσε το ΚΥΑΔΑ από τη διαδικασία του «εντέλλεσθε». Ακόμη και στην περίπτωση όπου το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν θα ενέκρινε, τελικά, τα εντάλματα, έχουν προταθεί στο ΔΣ του ΚΥΑΔΑ άλλοι τρόποι λύσης του προβλήματος , οι οποίοι δεν θα περιείχαν «εντέλλεσθε».

Επείγοντα προβλήματα του ΚΥΑΔΑ

Προβλήματα προσωπικού

Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που θα προέκυπταν με τη λήξη των συμβάσεων το Φεβρουάριο του 2015 (δηλαδή να βρεθεί και πάλι το ίδρυμα χωρίς προσωπικό μέχρι τη σύναψη της νέας σύμβασης για αρκετούς μήνες και τη μείωση κατά 20% των νέων συμβάσεων, βάση των επιταγών του μνημονιακού νόμου «Μητσοτάκη») , είχαν γίνει προτάσεις από τις 3 Φεβρουαρίου 2014, από την τότε Διευθύντρια, για να αναληφθεί πρωτοβουλία τόσο από τη Δημοτική Αρχή όσο και από το ΔΣ του ΚΥΑΔΑ. Οι προτάσεις αυτές περιελάμβαναν: να ζητηθεί εξαίρεση του Ιδρύματος από τη μείωση του 20%, λόγω του κοινωνικού έργου του και της ανθρωπιστικής κρίσης, η οποία είναι ακόμη πιο έντονη και αισθητή στο Δήμο της Αθήνας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να συναφθούν  ικανές σε αριθμό και έγκαιρα τόσες συμβάσεις, ούτως ώστε να μην υπάρχει κενό στη λειτουργία του Ιδρύματος το Φεβρουάριο του 2015. Κενό το οποίο και βιώνει το ΚΥΑΔΑ αυτή τη στιγμή. Δεν δόθηκε καμία συνέχεια σε αυτές τις προτάσεις ( του Φεβρουαρίου 2014).

Προβλήματα σίτισης

Οι 1600 μερίδες φαγητού που το Ίδρυμα διανέμει καθημερινώς εξασφαλίζονται , τις μεν καθημερινές μέσω της συνεργασίας με το Δημοτικό Βρεφοκομείο τα δε Σαββατοκύριακα και αργίες από εταιρεία catering. Με αυτές τις συμφωνίες το Ίδρυμα θα κάλυπτε τις ανάγκες της καθημερινής σίτισης μέχρι τον Ιούνιο του 2015.  Όμως, τον Αύγουστο του 2014, το ΔΒΑ βρέθηκε σε αδυναμία να καλύπτει ακόμη και τις δικές του ανάγκες σίτισης ( βρεφονηπιακοί σταθμοί ), ταυτόχρονα λόγω και  του μπλοκαρίσματος του διαγωνισμού, που θα εξασφάλιζε τη συνέχεια της λειτουργίας ( για το ΔΒΑ και το ΚΥΑΔΑ, αντίστοιχα ), έγινε παράταση της σύμβασης με το catering , παράταση η οποία εξασφαλίζει τη σίτιση έως τις αρχές Απριλίου 2015.

Κατά τη διάρκεια του 2014 υπήρξε πρόβλεψη, να διεξαχθεί διαγωνισμός οποίος θα κάλυπτε τη σίτιση του ΚΥΑΔΑ για τα έτη 2015-2017. Υπήρξε ολη η απαραίτητη προετοιμασία  από το ΚΥΑΔΑ από τον Ιούνιο του 2014, ούτως ώστε – έγκαιρα – να διεξαχθεί ο διαγωνισμός. Να σημειωθεί εδώ, ότι ο διαγωνισμός χρειάζεται 6-7 μήνες για να ολοκληρωθεί. Εάν δεν είχε «παγώσει» η διαδικασία του διαγωνισμού, τότε το Μάρτιο ή Απρίλιο 2015 – με βάση τη νέα κατάσταση ως προς το ΔΒΑ – θα ξεκινούσε η νέα περίοδος, η οποία θα κάλυπτε μέχρι και το 2017, χωρίς να υπάρξει ενδιάμεσο κενό στη σίτιση.

Ο εν λόγω διαγωνισμός «πάγωσε» το Σεπτέμβριο του 2014, όπως ενημέρωσε η υπηρεσία προμηθειών του Δήμου, η οποία και είναι αρμόδια να «τρέξει» τις σχετικές διαδικασίες

Έτσι φθάνουμε στο Μάρτιο του 2015 όπου η σίτιση εκ μέρους του ΚΥΑΔΑ κινδυνεύει να βρεθεί «στον αέρα» και αναζητούνται λύσεις εσπευσμένα και σπασμωδικά.

Όλα αυτά χαρακτηρίζονται από αποσπασματικότητα, σπασμωδικές κινήσεις μπροστά σε καταστάσεις κατάρρευσης των διαδικασιών αλλά και υπονόμευση του Ίδρύματος, και αυτό διότι δεν έγιναν έγκαιρα κινήσεις ούτως ώστε να προγραμματιστούν συγκροτημένα και με σχέδιο οι μελλοντικές εξελίξεις.

Προγραμματισμός, σχεδιασμός και πρόβλεψη τα οποία οφείλουν να αποτελούν θεμελιακά χαρακτηριστικά μιας δημόσιας υπηρεσίας που είναι από τη φύση και το αντικείμενό  της στην υπηρεσία των πολιτών και μάλιστα αυτών που βρίσκονται σε συνθήκες κοινωνικής καταστροφής. Αντ’ αυτών, λοιπόν, είναι ανάγλυφο το ότι , τουλάχιστον μέσα στο 2014, υπήρξαν αδιαφορία, ολιγωρίες και μπλοκαρίσματα.

Από την άλλη πλευρά είναι εξαιρετικά… «ενδιαφέρον» ότι κάποιες άλλες διαδικασίες «ρέουν» απρόσκοπτα ή , πάλι, επισπεύδονται με διοικητικές μεθόδους.

Τι εννοούμε;

Από τη μία: η υπόθεση της ΜΚΟ ΝΟΣΤΟΣ η οποία ξεκινά ένα έργο το οποίο επικαλύπτεται από τη δράση του ΚΥΑΔΑ.1εκ € από ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία εξασφαλίστηκαν με παρέμβαση του Δήμου, και 45 εργαζόμενους, όταν το ΚΥΑΔΑ με 2.5εκ € ετήσιο προύπολογισμό  και χωρίς μέριμνα για εργαζόμενους, μόνιμους και συμβασιούχους αφήνεται στην τύχη του.

Η ειρωνεία του πράγματος φέρνει αυτή τη δράση να εδράζεται στην πλατεία Κουμουνδούρου, μερικές δεκάδες μέτρα μακριά ( ή κοντά) από το ΚΥΑΔΑ. Επίσης, στην πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα αναφέρεται ότι:  « Για το σκοπό αυτό το άτομο παραπέμπεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων ή από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων κατά προτεραιότητα…».

Με άλλα λόγια: οι δημοτικές υπηρεσίες στον τομέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης τίθενται στην υπηρεσία μιας ΜΚΟ.

Εκεί όπου υπάρχει ένας δημόσιος φορές – το ΚΥΑΔΑ –  με δράση και  εμπειρία ετών, με προσωπικό εξειδικευμένο στην αντιμετώπιση της ανθρώπινης δυστυχίας και σε δράση κοινωνικής αλληλεγγύης, υπάρχει χαρακτηριστική αδιαφορία και υποβάθμιση.  Αναρωτιόμαστε λοιπόν: αν η σπουδή με την οποία ΜΚΟ ενισχύονται – εν αγνοία του Δημοτικού συμβουλίου και του ΚΥΑΔΑ, αν η σπουδή με την οποία δίνονται πολιτικές εντολές –είχε επιδειχθεί στην περίπτωση του ΚΥΑΔΑ, το Ίδρυμα δεν θα ήταν σήμερα σε θέση να λειτουργεί με καλύτερους όρους, με συνέχεια στη δράση του, χωρίς τις δυσκολίες, τις εντάσεις και τον κίνδυνο ασυνέχειας στις δράσεις του;

Η απάντηση φυσικά είναι: ΝΑΙ.

Οι όποιες γραφειοκρατικές και διοικητικού τύπου αιτιάσεις δεν καλύπτουν την πραγματικότητα και δεν μας πείθουν.

Θεωρούμε ότι η οριακή, εκρηκτική κατάσταση, στην οποία έφθασε το ΚΥΑΔΑ είναι πολιτική επιλογή της Δημοτικής Αρχής. Μια επιλογή υποβάθμισης της δημόσιας παρέμβασης κοινωνικού χαρακτήρα υπέρ ιδιωτικών «πρωτοβουλιών» είτε/και πλήρους αδιαφορίας απέναντι στους κοινωνικά αδύναμους.

Η «Ανοιχτή Πόλη» έχει εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους του ΚΥΑΔΑ οι οποίοι κρατάνε όρθιο το Ίδρυμα μέσα σε αντίξοες συνθήκες και παρά το βάρος «ψιθύρων» και πιέσεων. Πιστεύουμε, επίσης, ότι το ΔΣ του ΚΥΑΔΑ, έχει και την πολιτική βούληση και τη γνώση, ώστε να διεκδικήσει και να επιβάλει τις λύσεις που απαιτούνται.