“Το «νοικοκύρεμα» του κ. Καμίνη έχει αφήσει το σκληρό αποτύπωμά του και στο Δημοτικό Βρεφοκομείο”

“Το «νοικοκύρεμα» του κ. Καμίνη έχει αφήσει το σκληρό αποτύπωμά του και στο Δημοτικό Βρεφοκομείο”

«Θα δώσουμε απόλυτη προτεραιότητα στην αναγκαία στήριξη του Βρεφοκομείου σε πόρους και προσωπικό, στα πλαίσια της ευρύτερης πολιτικής μας για την κοινωνική αλληλεγγύη και πρόνοια».Read More