Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης και η “κοινωνία των πολιτών”

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης και η “κοινωνία των πολιτών”

οι ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, μαζί με τον ιστορικό ρόλο του κτιρίου στην περιοχή, ως χώρου κοινωνικής μνήμης, είναι οι βασικοί άξονες ενός κέντρου κοινωνικής επαφής και συνάντησης, πολιτισμού, ενημέρωσης και αλληλεγγύης.Read More