Ανακοίνωση της Ανοιχτής Πόλης για τις τοποθετήσεις Διευθυντών και Προϊσταμένων στο Δήμο Αθηναίων: Το τέλος της αριστείας

Ανακοίνωση της Ανοιχτής Πόλης για τις τοποθετήσεις Διευθυντών και Προϊσταμένων στο Δήμο Αθηναίων: Το τέλος της αριστείας

Ο πρόσφατος ορισμός διευθυντών και προϊσταμένων στο Δήμο Αθηναίων δυστυχώς συνεχίζει μια κακή παράδοση ιδιοκτησιακής αντίληψης του διοικητικού μηχανισμού. Επτά σχεδόν μήνες μετά την εγκατάσταση της δημοτικής αρχής Μπακογιάννη, ο μεγαλύτερος Δήμος της χώρας εξακολουθεί να περιφρονεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες και να μην διενεργεί αξιοκρατικές κρίσεις για την πλήρωση των θέσεων ευθύνης, προτιμώντας την οδό της παρατυπίας από εκείνη της νομιμότητας και της δικαιοσύνης. Επιπλέον, ήδη κριθέντες στο παρελθόν διευθυντές και προϊστάμενοι υποβαθμίστηκαν αναιτιολόγητα, ελευθερώνοντας χώρο για “δικά μας” παιδιά.

Για την Ανοιχτή Πόλη, η αξιοκρατική πλήρωση των θέσεων ευθύνης είναι προϋπόθεση, αν θέλουμε έναν Δήμο που να επιτελεί το έργο του αποτελεσματικά, ανταποκρινόμενος στις προσδοκίες των δημοτών. Στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών των Αθηναίων θα πρέπει άλλωστε να αποσκοπούν οι επιλογές προσώπων από τη δημοτική αρχή και όχι στη δημιουργία ενός στρατού προθύμων που θα αναλάβει την πειθήνια υλοποίηση της απαξίωσης των δημοτικών υπηρεσιών προς όφελος των εργολαβικών συμφερόντων.

Καλούμε τη δημοτική αρχή να αντιληφθεί ότι οι πρακτικές της υποστηρίζουν νοοτροπίες που πρέπει να ανήκουν σε ένα κακό παρελθόν. Την καλούμε να ανακαλέσει τις αυθαίρετες τοποθετήσεις διευθυντών και προϊσταμένων που πρόσφατα ανακοίνωσε και βέβαια να προχωρήσει άμεσα στη δρομολόγηση αδιάβλητων διαδικασιών κρίσεων για τη στελέχωση των θέσεων ευθύνης, όπως οφείλει με βάση το νόμο. Η Ανοιχτή Πόλη θα προχωρήσει σε συναντήσεις με εκπροσώπους των εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων, αποσκοπώντας σε πρωτοβουλίες που θα εναντιώνονται σε αυταρχικές παλαιοκομματικές λογικές που ζημιώνουν την αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου, αλλά και τη δική τους εργασιακή αξιοπρέπεια.