Απόφαση Ολομέλειας Ανοιχτής Πόλης

Απόφαση Ολομέλειας Ανοιχτής Πόλης

Η Ανοιχτή Πόλη βρίσκεται σήμερα σε μια κρίσιμη καμπή της πορείας της. Η πορεία αυτή είναι γνωστή σε όλους και όλες μας καθώς έχει χαραχτεί από ένα ευρύ και ποικίλο σύνολο συντρόφων και συντροφισσών που δημιούργησαν τη δυναμική της παράταξης.

Η δυναμική αυτή κορυφώθηκε με την σπουδαία μάχη και την μεγάλη επιτυχία των δημοτικών εκλογών του 2014, με επικεφαλής τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη. Αλλά και μετά την αποχώρηση του Γαβριήλ, με επικεφαλής την Ελθήνα Αγγελοπούλου, συνεχίστηκε η συστηματική δουλειά  και η έντονα διακριτή παρουσία στο δημοτικό συμβούλιο, αλλά και στα κοινοτικά συμβούλια.

Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας/Μνημόνιο, τον Ιούλιο,  το ρευστό πολιτικό τοπίο και η αντίληψη κυριαρχίας του κεντρικού πολιτικού τοπίου επί κάθε άλλης δράσης, δημιουργούν εύλογες ανησυχίες σε όλα τα κοινωνικά μέτωπα και ο χώρος της αυτοδιοίκησης και των κινημάτων πόλης δεν εξαιρείται.

Αντιστοίχως, στην Α.Π. προκάλεσαν κλυδωνισμούς και είχαν ως αποτέλεσμα την αναχαίτιση της ομαλής λειτουργίας της παράταξης.

Η Ανοιχτή Πόλη από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε απλά μια δημοτική παράταξη, αλλά κυρίως ένας συνοδοιπόρος των κινημάτων πόλης,  που δεν σιώπησε και δεν απουσίασε από κανένα από τα μεγάλα και μικρά ζητήματα που απασχόλησαν και κινητοποίησαν τους κατοίκους της πόλης, τους εργαζόμενους στο Δήμο, κάθε κοινωνικά ευαισθητοποιημένο πολίτη.

Αυτό αποτέλεσε το ταυτοτικό της χαρακτηριστικό.

Και αυτή την παράδοση καλείται σήμερα να ανακαλέσει και να επανεργοποιήσει.

 

Είμαστε αυτοί και αυτές που

Καταγγείλαμε τις μνημονιακές πολιτικές λιτότητας και τις επιπτώσεις τους στη λειτουργία των Δήμων. Την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση, και την υποβάθμιση μιας σειράς από σημαντικές υπηρεσίες. Την απορρύθμιση του εργασιακού περιβάλλοντος, τις εκατοντάδες απολύσεις εργαζομένων και τη μερική αντικατάστασή τους από επισφαλώς εργαζόμενους/ες.

Αναδείξαμε τα τεράστια ελλείμματα στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής, στην προστασία του περιβάλλοντος και της ζωής στην Πόλη και την ανάγκη για πολιτικές με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον και όχι την κερδοσκοπία στο χώρο.

Αγωνιστήκαμε ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις (ΤΑΙΠΕΔ, Ελληνικό, Λιμάνι Πειραιά κλπ) αλλά και το κερδοσκοπικό μοντέλο ανάπτυξης του Ελαιώνα.

Διατηρήσαμε τον κριτικό μας λόγο απέναντι στις πολιτικές που εφάρμοσαν στο Δήμο της Αθήνας Δήμαρχοι  που αποδέχτηκαν το μνημονιακό πλαίσιο και τις ειδικές επιταγές του. Δεν ξεχνάμε ότι ο σημερινός δήμαρχος υπήρξε διακηρυγμένος υποστηρικτής του ΝΑΙ και άσκησε και ασκεί τις πολιτικές στον δήμο σε πλήρη εναρμόνιση με τις μνημονιακές επιταγές.

Ασκήσαμε έλεγχο στα οικονομικά του Δήμου και στα νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε αυτόν, στην απορρόφηση και την κατεύθυνση των εξωτερικών κονδυλίων, απαιτώντας διαφάνεια στους διαγωνισμούς και τις αναθέσεις και χρηστή διαχείριση των δημοτικών εσόδων.

Στηρίξαμε την τοπική αυτοδιοίκηση, στην κατεύθυνση της αποκέντρωσης και του εκδημοκρατισμού.

Αυτές υπήρξαν οι αρχές της παράταξης .

Με αυτές τις αρχές δώσαμε τη μάχη στο παρελθόν και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε στο μέλλον.

Αυτές οι αρχές ήταν και θα είναι τα όπλα  της ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ για τον αγώνα που θα συνεχίσει να δίνει μέσα στο Δήμο.

Συμμετέχοντας  και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες κινητοποιήσεων για όλα τα σημαντικά  ζητήματα της πόλης που παραμένουν άλυτα και συχνά επιδεινώνονται από τις ασκούμενες πολιτικές.

 

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, το μέλλον της Α.Π. απαιτεί από όλες και όλους μας σαφείς δεσμεύσεις που θα δηλώνουν την επιθυμία και τον σεβασμό στην προσπάθεια κοινής πορείας. Η Α.Π. είναι πλέον μια δημοτική παράταξη πολυκομματικής και πολυπαραγοντικής υποστήριξης. Συνυπάρχουμε σε αυτήν, φορείς και μέλη του κυβερνητικού κόμματος, κομμάτων της εξωκοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης, αλλά και ανένταχτοι. Πέρα από τον αυτονόητο αλληλοσεβασμό και την ανοχή στις διαφορετικές απόψεις, οφείλουμε να κατοχυρώσουμε και θεσμικά, τη μέγιστη δημοκρατικότητα στη λήψη των αποφάσεων και στη λειτουργία των οργάνων. Κυρίως όμως, οφείλουμε να διαφυλάξουμε τον ρόλο της ως αυτόνομης δημοτικής παράταξης και να αποτρέψουμε τη μετατροπή της σε πεδίο φιλο-κυβερνητικής ή αντι-κυβερνητικής πολιτικής και φορέα άσκησης πολιτικών, κατ’ αντιστοιχία των οργανωμένων δυνάμεων που συμβάλλουν στην Α.Π.

Η Ανοιχτή Πόλη υποστήριξε και υποστηρίζει  την  αυτονομία των κοινωνικών κινημάτων και συλλογικοτήτων. Η ίδια πάντοτε υπήρξε ένα πλουραλιστικό σχήμα. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα που αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πρόκληση η οποία για να μπορέσει να δώσει θετικά αποτελέσματα, θα πρέπει να διασφαλίσει τη δημοκρατική έκφραση όλων των μελών της και να πετύχει τις συναινέσεις που χρειάζονται για την επίτευξη των προγραμματικών στόχων.

Είναι αναγκαίο σε αυτήν την προοπτική να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας?

Όχι!   Το βασικό μας όραμα, όπως διατυπώθηκε στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και αποτυπώθηκε στο Πρόγραμμά της Α.Π., αλλά και το στίγμα της διαχρονικής παρουσίας της στον Δήμο της Αθήνας, που μόνο θετικά μπορεί να αποτιμηθεί, αποτελούν σήμερα τη βάση της παρουσίας μας.

 

Με τη δράση μας καλούμαστε  να απαντήσουμε  σε πιο δύσκολα και πολυεπίπεδα ζητήματα, όπως είναι κάποια πεδία που έχουν ανάγκη επείγουσας παρέμβασης:

 1. Ελεύθεροι χώροι

Η πολιτική μας θα στοχεύει στην επανάκτηση του δημόσιου χώρου της Αθήνας από τους κατοίκους της, την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα χώρων της πόλης μας και υπερτοπικών, κρίσιμων για το λεκανοπέδιο, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την υποστήριξη των συλλογικών αγαθών και της κατοικίας, ιδιαίτερα στις πιο υποβαθμισμένες και απαξιωμένες περιοχές (που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα).

Το πιο κρίσιμο άλλωστε πρόβλημα σύμφωνα και με πρόσφατη έρευνα είναι οι ανεπαρκείς και συχνά μη συντηρημένοι ελεύθεροι δημόσιοι χώροι, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές. Παρεμβήκαμε πρόσφατα και στην κοινότητα και στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα της καταστροφής του πρασίνου στο Σεράφειο , όπως κάναμε άλλωστε και για άλλους χώρους , Κονίστρα κλπ.

Η ανοιχτή εκδήλωση στον Άγιο Παντελεήμονα με τα παιδιά που ζωγράφιζαν με την καθοδήγηση εθελοντών εικαστικών , είχε μεγάλη επιτυχία .

Για την Α.Π., οι δυνατότητες παρέμβασης του Δήμου στη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής των πολιτών είναι μεγάλες, στο πλαίσιο μιας ριζικά διαφορετικής διαχείρισης.

 1. Κοινωνική πολιτική με αλληλεγγύη

Καταδείξαμε ζητήματα απαξίωσης του ΚΥΑΔΑ και τη λογική της Δημοτικής Αρχής που επιθυμεί να διοχετεύσει τις δομές, τη λειτουργία, τα έσοδα και τους πόρους του προς διάφορες ΜΚΟ.

Αναδείξαμε ζητήματα που αφορούν τη σίτιση στο Βρεφοκομείο, ζητήματα λειτουργίας και σε άλλες δομές του Δήμου (Χατζηγιάννειο Γηροκομείο Αθηνών κλπ).

Απόλυτη προτεραιότητα για μας  η άμεση ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου με στόχο την  ενιαία οργάνωση παροχής κοινωνικών υπηρεσιών απευθείας από τον Δήμο. Οι Δήμοι είναι οι φορείς που μπορούν να ασκήσουν στοχευμένη κοινωνική πολιτική και προστασία, και, από αυτή τη σκοπιά, οι δυνατότητές τους, οι οικονομικοί πόροι και η στελέχωσή τους είναι κρίσιμες παράμετροι. Διεκδικούμε τα κονδύλια που μπορούν να ξεκολλήσουν το κοινωνικό έργο από το συμβολικό-επικοινωνιακό επίπεδο και να το φέρουν στο πεδίο της ουσιαστικής προστασίας. Δίνουμε έμφαση και κάναμε ουσιαστικές προτάσεις για τη μεριμνα που θα προστατέψει τους άστεγους συμπολίτες μας που κινδυνεύουν  σοβαρά μπροστά σε έναν ακόμα χειμώνα.

 1. Παιδεία

Επιμένουμε όπως πάντα ότι οι ευθύνες του Δήμου στην παιδεία είναι μεγάλες και κομβικές. Η λειτουργία των σχολείων και η επιμέλεια για την πραγματική κατάσταση των παιδιών είναι κρίσιμο πεδίο παρέμβασης. Σήμερα, παρ’ ότι περισσότερα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο πεινασμένα, καταργήθηκαν ακόμα και οι λίγες μερίδες που διανέμονταν. Τόσο η μέριμνα για τη σίτιση των παιδιών, όσο και η γενική λειτουργία των σχολικών κτιρίων, αποτελεί αιχμή για την παράταξή μας.

Το «Ανοιχτό σχολείο» είναι μια πρόταση την οποία έχουμε ήδη επεξεργαστεί σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες κοινωνικές ομάδες. Η επιτροπή παιδείας έκανε μια πετυχημένη εκδήλωση με αυτό το θέμα όπου συμμετείχαν δάσκαλοι και φορείς γονέων.

 

 1. Πλειστηριασμοί

Η νέα συμφωνία αφήνει ακάλυπτους δανειολήπτες που απέχουν πολύ από τον χαρακτηρισμό του στρατηγικού κακοπληρωτή. Η Α.Π., όπως έκανε πάντα, θα σταθεί στο πλευρό των συμπολιτών μας, των οποίων τα σπίτια κινδυνεύουν, και θα συντονιστεί με τα κινήματα υπεράσπισης της κατοικίας. Είναι υποχρέωση του Δήμου να αξιοποιήσει τα ακίνητα που έχει στη δικαιοδοσία του για την στέγαση και τη φροντίδα των αστέγων.

 1. Προσφυγικό

Η Αθήνα αποτελεί βασικό ενδιάμεσο σταθμό στην πορεία χιλιάδων προσφύγων προς τα ελεγχόμενα χερσαία περάσματα. Πολύ περισσότερο, όταν οι άλλες χώρες κλείνουν τα σύνορά τους, είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσουμε εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις.

Δεν παραγνωρίζουμε τα υπαρκτά προβλήματα που δημιουργούνται σε ορισμένες γειτονιές (πχ πλατεία Βικτωρίας ) και οφείλουμε να συνδράμουμε με τις προτάσεις μας στην αντιμετώπισή τους.

Η Α.Π. πρέπει να προετοιμάζεται για τη δική της συμβολή, τόσο με στήριξη της αλληλεγγύης, όσο και με αντιμετώπιση των ακροδεξιών αντιδράσεων.

 

 

 

 1. Δικαιώματα

Ζητήματα δικαιωμάτων που αφορούν τον Δήμο έχουν παραμείνει άλυτα, παρά τις προσπάθειες που έχουμε μέχρι τώρα καταβάλλει. Το θέμα της αποτέφρωσης των νεκρών και οι σχετικές παλινωδίες, και το θέμα της  κατασκευής του τζαμιού με τις αλλεπάλληλες αναβολές, έχουν ήδη αποτελέσει πεδία στα οποία έχουμε δώσει με επιτυχία αγώνες. Οι μειονότητες που συνωθούνται στις γειτονιές της πόλης μας έχουν βρει στην Α.Π. έναν ενεργό συμπαραστάτη για τα ζωτικής σημασίας προβλήματά τους.

 

Για την συστηματικότερη λειτουργία της παράταξης προτείνεται:

 1. Επαναδραστηριοποίηση των οργάνων της παράταξης με συμπλήρωση των μελών, όπου έχουν δηλωθεί οριστικές αποχωρήσεις ή αδρανοποιήσεις.

Τακτική ανά δεκαπενθήμερο λειτουργία του συντονιστικού της παράταξης για χάραξη της πολιτικής της.

 1. Πρόγραμμα δράσης με ορίζοντα έως το καλοκαίρι (2016) για εκδηλώσεις και παρεμβάσεις σε πεδία προγραμματισμένα από τις θεματικές ομάδες και από τις ομάδες των κοινοτήτων. Παράδοση προτάσεων μέχρι τέλος Φεβρουαρίου.
 2. Συζήτηση για τον νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, με προτάσεις για ουσιαστικές ανατροπές του Καλλικράτη.
 3. Εκδήλωση ενίσχυσης για των δομών αλληλεγγύης στους
 4. Συναυλία της Α.Π (Δρογώση κλπ ) για υποστήριξη των δομών αλληλεγγύης.
 5. Εκδήλωση για το θέμα της καύσης νεκρών (αποτίμηση της στάσης Καμίνη, παραίτηση επιτροπής κλπ).
 6. Συζήτηση για τις επιπτώσεις του νέου νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας και τις δυνατές παρεμβάσεις προς την κυβέρνηση και το Δήμο.
 7. Ενεργοποίηση της ιστοσελίδας προκειμένου να δημοσιοποιείται η δράση της Α.Π. και να αποτελέσει δίαυλο επικοινωνίας με τους πολίτες και τις προτάσεις τους.
 8. Καταγραφή κινημάτων και πρωτοβουλιών ανά διαμέρισμα και συνεργασία με τους πολίτες.
 9. Επιδίωξη συνέργιας με τους εργαζόμενους στον Δήμο.
 10. Τέλος, να υπογραμμίσουμε ότι στόχος της παράταξης παραμένει η διεκδίκηση του Δήμου.

Με την προοπτική αυτή πετυχαίνουμε την ολιστική αντιμετώπιση του πεδίου της αυτοδιοίκησης και την ενοποιητική επίδραση μιας σαφούς στοχοθεσίας.

 

Να μετατρέπουμε την κινηματική δυναμική σε πολιτική διεκδίκηση.