Ν. Ηλιόπουλος στον ΧΥΤΑ Φυλής: Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο – Απαιτείται άμεσα τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων για την Αθήνα

Ο Νάσος Ηλιόπουλος, υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων με την δημοτική κίνηση «Ανοιχτή Πόλη», επισκέφτηκε σήμερα (04/03) τον ΧΥΤΑ Φυλής. Εκεί είχε εκτενή ενημέρωση από τον κ. Γιάννη Δρίβα, Γενικό Γραμματέα ΕΔΣΝΑ,  τον κ. Αριστείδη Βρούστη, Περιφερειακό Σύμβουλο & Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ και τον κ. Γιώργο Ζαχαρόπουλο, Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων ΕΔΣΝΑ. Επίσης ξεναγήθηκε σε όλους τους χώρους και τις μονάδες λειτουργίας.

Ο ΧΥΤΑ Φυλής έχει φτάσει στα όριά του, και το 2020 η κατάσταση θα είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολη. Από την πλευρά του, ο Δήμος Αθηναίων αντί να είναι μέρος της λύσης, είναι μέρος του προβλήματος, Δυστυχώς, η παρούσα δημοτική αρχή δεν εξασφάλισε ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, παρόλο που ήταν υποχρέωσή της, βάσει του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Την ίδια στιγμή, ο Δήμος ανακυκλώνει μόνο 4% και θάβει το 92% των απορριμμάτων.

Η υλοποίηση του στόχου του ΕΔΣΑ για ανάκτηση του 75% και ταφή του 25% των αστικών στερεών αποβλήτων ως το 2020, δεν θα είναι ποτέ εφικτή, όσο ο Δήμος Αθηναίων κλείνει τα μάτια στο πρόβλημα. Απουσιάζουν, παντελώς, δημοτικές δομές ανακύκλωσης, κομποστoποίησης και πράσινα σημεία. Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν.

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων Νάσος Ηλιόπουλος επεσήμανε την ανάγκη υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου, σύγχρονού, τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων για τον Δήμο της Αθήνας, ούτως ώστε η Αθήνα να πρωτοστατήσει στις αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να υπάρξουν, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Αθήνα από την αρχή” σημαίνει αλλαγή πολιτικής και νοοτροπίας. Απαιτείται λοιπόν ένα σχέδιο που θα περιλαμβάνει: διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση, κομποστοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων. Η αποκέντρωση των δραστηριοτήτων μπορεί μόνο να επιτευχθεί με μονάδες ανακύκλωσης/κομποστοποίησης μικρής κλίμακας και δημιουργία πράσινων σημείων. Πρέπει επίσης να διαμορφωθούν άμεσα εποπτευόμενοι δημοτικοί χώροι συλλογής απορριμμάτων προς ανακύκλωση, που θα καταπολεμήσουν την παράνομη/άναρχη συλλογή και διάθεση.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος τόνισε ότι η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι αδιαπραγμάτευτη και πρόσθεσε την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών και των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου, καθώς και τη διασφάλιση Μέσων Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων. Φυσικά, μια διαφορετική πολιτική σχετικά με το ζήτημα απαιτεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης και ενημέρωσης, μια νέα πολιτική ανακύκλωσης που περιλαμβάνει πιλοτική διανομή συσκευών κομποστοποίησης, επιδότηση για μείωση οργανικών αποβλήτων, αλλά και μείωση δημοτικών τελών σε επιχειρήσεις που συνεργάζονται.

Αύριο Τρίτη, στις 08:30, ο Νάσος Ηλιόπουλος, θα επισκεφθεί τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στον Ελαιώνα.