Ο Δήμος Αθηναίων να μεριμνήσει για τη διάσωση του κτήματος Δρακόπουλου

Ο Δήμος Αθηναίων να μεριμνήσει για τη διάσωση του κτήματος Δρακόπουλου

Η Ανοιχτή Πόλη, εδώ και χρόνια έχει επισημάνει την ανάγκη να αναλάβει ο Δήμος Αθηναίων τις ευθύνες του για τη διάσωση του κτήματος Δρακόπουλου και την αποκατάσταση των ιστορικών κτιρίων εκεί. Η παρατεταμένη αδιαφορία του ιδιοκτήτη Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε συνδυασμό με τη φυσική φθορά απειλούν πλέον κτίρια που αποτελούν σπάνια δείγματα αρχιτεκτονικής και βιομηχανικής κληρονομιάς με μη αναστρέψιμες βλάβες.

Η Ανοιχτή Πόλη ζήτησε εγγράφως την άμεση ενεργοποίηση της δημοτικής αρχής και των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να μπει τέρμα σε ένα μακροχρόνιο ιστορικό εγκατάλειψης. Ζητήσαμε να κινηθούν άμεσα διαδικασίες απαλλοτρίωσης του χώρου, ώστε να περάσει αυτός στην κυριότητα του Δήμου και να αποδοθεί στις ανάγκες των κατοίκων, με παράλληλη αποκατάσταση των κτιρίων του που αποτελούν ιστορικά τοπόσημα για την περιοχή. Η δημοτική αρχή οφείλει να διασφαλίσει τη δημόσια και κοινωφελή χρήση του κτήματος ως χώρου πρασίνου, δημιουργίας και αναψυχής, σύμφωνα και με την εκφρασμένη βούληση των κατοίκων.