Συνάντηση της Ανοιχτής Πόλης με τις υπηρεσίες οδοποιίας  και κοινοχρήστων χώρων

Συνάντηση της Ανοιχτής Πόλης με τις υπηρεσίες οδοποιίας και κοινοχρήστων χώρων

Aντιπροσωπεία της Ανοιχτής Πόλης στην οποία συμμετείχαν η επικεφαλής και δημοτική σύμβουλος  Ελθήνα Αγγελοπούλου, η συντονίστρια της θεματικής Ποιότητας Ζωής Γεωργία Βαλωμένου και ο συντονιστής της θεματικής Οικονομικών Στάθης Σταυριανίδης επισκέφτηκαν την Μ. Τρίτη τις διευθύνσεις Οδοποιίας και Κοινοχρήστων χώρων στην οδό Αθηνάς.

Συνομίλησαν με τους  Διευθυντές και τους προϊσταμένους των τμημάτων για τις δράσεις, τη λειτουργία, την αποτελεσματικότητα και τα προβλήματα που εμποδίζουν την καλύτερη και αποδοτικότερη για τους πολίτες λειτουργία των  ευαίσθητων αυτών διευθύνσεων  του Δήμου Αθηναίων.

Από τη συζήτηση που διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα προέκυψαν μια σειρά διαπιστώσεις όπως:

  • Είναι ανάγκη οι παρεμβάσεις στους δημόσιους χώρους να αποτελούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ώστε το προσδοκώμενο αποτέλεσμα να είναι λειτουργικότερο και αισθητικά αρτιότερο. Εξακολουθούν στην πόλη να υπάρχουν περιοχές χωρίς δίκτυο αποχέτευσης, περιοχές που έχουν ανάγκη έργων οδοποιίας, χαρακτηρισμένοι πεζόδρομοι που δεν έχουν κατασκευασθεί, πεζόδρομοι που κατασκευάστηκαν αλλά δεν είναι θεσμοθετημένοι.

 

  • Η έλλειψη ικανών πόρων χρηματικών και ανθρώπινων ειδικά τα προηγούμενα μνημονιακά χρόνια καθιστά αναποτελεσματική την ανταπόκριση των υπηρεσιών αυτών στα προβλήματα και τις ανάγκες που παρουσιάζει η πόλη. Η φιλότιμη προσπάθεια των υπηρεσιακών παραγόντων υπονομεύεται όχι μόνο από την έλλειψη π.χ. υλικών αλλά κυρίως από την απουσία συγκροτημένων πολιτικών κατανομής του προσωπικού τον ανεπαρκή σχεδιασμό για την καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχόντων οικονομικών πόρων, την έλλειψη προστασίας των εκτελούμενων παρεμβάσεων, καθώς και την πολυνομία που δημιουργεί γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και καθυστερήσεις. Στις υπηρεσίες υπάρχει ένα αξιόλογο στελεχιακό δυναμικό που μπορεί με λίγη βοήθεια να στηρίξει μελετώντας και υλοποιώντας σημαντικές παρεμβάσεις στην πόλη.

 

Η Ανοιχτή Πόλη θα θέσει αυτά τα ζητήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, την ΚΕΔΕ και την κυβέρνηση. Θα συνεχίσει – όπως συμφωνήθηκε –  με τους υπηρεσιακούς παράγοντες τις επαφές τόσο για την πληρέστερη ενημέρωσή της, όσο και για την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης.