Συνάντηση του Νάσου Ηλιόπουλου με το WWF Ελλάς, για μια πόλη ανθρώπινη

Συνάντηση του Νάσου Ηλιόπουλου με το WWF Ελλάς, για μια πόλη ανθρώπινη

Με το ελληνικό τμήμα της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF συναντήθηκε ο Νάσος Ηλιόπουλος, κατόπιν αιτήματος της Ανοιχτής Πόλης.

Σκοπός της συνάντησης ήταν να αναπτύξουμε μια σειρά από περιβαλλοντικά ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων και της ευθύνης του Δήμου Αθηναίων, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την αναζήτηση πιθανών δυνατοτήτων συνεργασίας στο μέλλον.

Περισσότερο σταθήκαμε στα φλέγοντα ζητήματα της διαχείρισης απορριμμάτων και της έλλειψης αστικού πρασίνου, θέματα που συνδέονται άμεσα με την ζωή στην πόλη.

Ενημερωθήκαμε για τις πλούσιες δράσεις της οργάνωσης και συζητήσαμε πολλές σύγχρονες εφαρμόσιμες προτάσεις που μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της πόλης.

Συζητήσαμε για τη δημιουργία «πάρκων τσέπης» (pocketparks), δηλαδή χώρους πρασίνου που μπορούν να αναπτυχθούν σε απαλλοτριωμένα οικόπεδα στις γειτονιές της Αθήνας. Κρίθηκε απαραίτητη η συστηματική και πιο οργανωμένη φροντίδα και αξιοποίηση των υπαρχόντων χώρων πρασίνου του Δήμου και η ανάγκη του μητροπολιτικού πάρκου στο Γουδί, ενός χώρου – «ανάσα» που λείπει από την πόλη μας.

Επίσης, συζητήθηκε η αναγκαιότητα για την έναρξη μιας πρωτοβουλίας με σκοπό την ενημέρωση επιχειρήσεων εντός του Δήμου, ώστε να επιτευχθεί μείωση της σπατάλης τροφίμων και να ενισχυθεί η ανακύκλωση, κυρίως γυαλιού και πλαστικού. Στόχος της πρωτοβουλίας θα είναι να δοθούν κίνητρα στους επιχειρηματίες μεταξύ άλλων για να ανακυκλώνουν ορθά και να περιορίζουν τα τροφικά απόβλητα με τρόπο που θα είναι οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμος.

Σημαντική κρίθηκε και η αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τις Ενεργειακές Κοινότητες, με έμφαση στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, μία κίνηση που μπορεί να αλλάξει σημαντικά και άμεσα την ποιότητα της ζωής στην πόλη μας και να λειτουργήσει ως πεδίο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τους κατοίκους της πόλης μας.

Για εμάς είναι προτεραιότητα τόσο η προστασία του περιβάλλοντος, όσο και αυτή του δημόσιου χώρου με κυρίαρχο στόχο την βελτίωσή του για την βελτίωση και της ζωής των κατοίκων. Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής θέτουν ως επιτακτική ανάγκη τη μεγαλύτερη δυνατή συστράτευση. Έτσι, θεωρούμε πως συναντήσεις σαν και τη σημερινή έχουν μόνο να προσφέρουν στο δημόσιο διάλογο και την κρίσιμη μάχη για την προστασία του περιβάλλοντος.