Η Ανοιχτή Πόλη για το ΣΒΑΚ στο Δήμο Αθηναίων

Η Ανοιχτή Πόλη για το ΣΒΑΚ στο Δήμο Αθηναίων

Το στρατηγικό σχέδιο ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας) θέτει ένα πλαίσιο ολιστικού και διεπιστημονικού σχεδιασμού της μετακίνησης πολιτών και εμπορευμάτων στην πόλη. Αν αξιοποιηθεί κατάλληλα, το ΣΒΑΚ ανοίγει το δρόμο για τολμηρές παρεμβάσεις, με επίκεντρο την ποιότητα ζωής και τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ως Ανοιχτή Πόλη ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για την αξιοποίηση αυτής της «πρόκλησης» από το Δήμο Αθηναίων, αλλά και είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται μέχρι τώρα αυτήν την ευκαιρία η δημοτική αρχή.
Η επιτυχημένη εφαρμογή του ΣΒΑΚ προϋποθέτει την ενεργή και σε διαρκή βάση συμμετοχή των δημοτών και των φορέων τους. Αυτό όμως που έχουμε δει μέχρι τώρα από τη μεριά του Δήμου Αθηναίων απέχει πολύ από αυτό το ζητούμενο: μόλις δύο ολιγόωρες συναντήσεις, σε ώρες και μέρες που δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν την πλατιά συμμετοχή των ενδιαφερομένων, και ένας δυσλειτουργικός ιστότοπος (svak-athina.com). Αυτήν τη στιγμή, η συντριπτική πλειοψηφία των δημοτών αγνοούν πλήρως ότι μια τόσο σημαντική για την πόλη τους διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη!
Η διαβούλευση για το ΣΒΑΚ δεν επιτρέπεται να είναι προσχηματική. Θα πρέπει να οργανωθεί σε επίπεδο κοινότητας, έτσι ώστε τελικά να γίνεται δυνατή η αποτύπωση των αναγκών σε κάθε γειτονιά. Κάθε κοινότητα θα πρέπει να παρέχει στους κατοίκους επαρκή ενημέρωση για το ΣΒΑΚ μέσω κατάλληλων σημείων πληροφόρησης, ενώ θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά και οι δημοτικές παρατάξεις – τις οποίες μέχρι τώρα η δημοτική αρχή έχει επιλέξει να κρατά ανενημέρωτες – ώστε να συμβάλουν και αυτές στη διάδοση του διαλόγου. Ο ιστότοπος svak-athina δεν επιτρέπεται να διατηρήσει τον φτωχό και τυπικό χαρακτήρα που έχει σήμερα. Πρέπει άμεσα να καταστεί πλήρως λειτουργικός, να αποτυπώνει με συστηματικό τρόπο τις θέσεις που καταθέτουν οι δημότες, αλλά και να ενημερώνει για την εξέλιξη του σχεδίου σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και της Ευρώπης.
Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας δίνει μια ευκαιρία να εφαρμόσουμε δραστικές αλλαγές στο αστικό περιβάλλον, που να κινούνται σε μια κατεύθυνση θετική για την ποιότητα της ζωής όλων μας. Η προχειρότητα και η αδιαφάνεια, η προσχηματική και τυπικά διεκπεραιωτική υλοποίηση των σταδίων του, η μη αξιοποίηση της συνεισφοράς του κάθε δημότη και της κάθε γειτονιάς, αποτελούν συνταγή αποτυχίας και απώλειας ακόμα μιας ευκαιρίας για μια καλύτερη πόλη. Επίσης, δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για το αν η υφιστάμενη χρηματοδότηση αξιοποιείται τελικά σε όφελος του δημόσιου συμφέροντος ή όχι.