Η διαχείριση των απορριμμάτων και η καθαριότητα στην Αθήνα είναι υπόθεση όλων

Η διαχείριση των απορριμμάτων και η καθαριότητα στην Αθήνα είναι υπόθεση όλων

Ο δήμος Αθηναίων δεν διαθέτει ένα σύγχρονο τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων παρόλο που είναι υποχρέωση του βάσει του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, τονίζει ο Νάσος Ηλιόπουλος.

 

Ο υποψήφιος Δήμαρχων Αθηναίων με την «Ανοιχτή Πόλη», Νάσος Ηλιόπουλος, αναφέρει σε ανάρτησή τους:

Η διαχείριση των απορριμμάτων και η καθαριότητα στην Αθήνα είναι υπόθεση όλων!

Ο Χρόνος μετράει αντίστροφα: ο ΧΥΤΑ Φυλής κλείνει το 2020.
Ο δήμος Αθηναίων δεν διαθέτει ένα σύγχρονο τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων παρόλο που είναι υποχρέωση του βάσει του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

Ως αποτέλεσμα: 
-Ο Δήμος Αθηναίων ανακυκλώνει μόλις 5% των απορριμμάτων του και θάβει το 92%
-Η υλοποίηση του στόχου του ΕΣΔΑ για ανάκτηση του 75% και ταφή του 25% των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), ως το 2020 έχει καταστεί ανέφικτη
-Την τετραετία 2014-2018 , τα απορρίμματα που στέλνει ο δήμος Αθηναίων για ταφή στον ΧΥΤΑ Φυλής αντί να μειώνονται αυξήθηκαν
-Δεν υπάρχουν δημοτικές δομές ανακύκλωσης- κομποστοποίησης και πράσινα σημεία

Ολοκληρωμένο, σύγχρονο τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων!

– Διαλογή στην πηγή – Ανακύκλωση – Κομποστοποίηση – Επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων

Πολιτική για τη διαχείριση των απορριμμάτων από την αρχή!
Η αποκεντρωμένη διαχείριση με ήπιες εγκαταστάσεις προσφέρει:
– Ανακυκλώσιμα προϊόντα υψηλότερης ποιότητας και αξίας
– Μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση
– Μείωση εν τέλει του κόστους και των δημοτικών τελών