Συνάντηση με τον Javier Burón Cuadrado, ειδικό για ζητήματα κατοικίας

Συνάντηση με τον Javier Burón Cuadrado, ειδικό για ζητήματα κατοικίας

 

Σήμερα ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης συναντήθηκε και συζήτησε με τον Javier Burón Cuadrado ειδικό σε ζητήματα αγοράς κατοικίας και δημόσιων πολιτικών, με αφορμή την παρουσία του τελευταίου στην Αθήνα σε επιστημονικό σεμινάριο στο ΕΜΠ.

Ο Javier Burón Cuadrado  ήταν αναπληρωτής υπουργός κατοικίας της Αυτόνομης κυβέρνησης της χώρας των Βάσκων  την περίοδο 2003 – 2009, εκ μέρους της Ενωμένης Αριστεράς Ισπανίας. Σήμερα είναι συνεργάτης της εταιρίας Urbania ZH Gestión που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κατάρτισης σε φορείς της δημόσιας διοίκησης, ώστε να βελτιώσουν την λειτουργία τους, και προωθεί την συνεργασία δημόσιων φορέων και ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών φορέων στον τομέα της κατοικίας, ενώ συνεργάζεται με ακαδημαϊκά ινστιτούτα και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Στη συζήτηση τέθηκαν ζητήματα που αφορούν το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στους τομείς της πρόσβασης στην κατοικία, στη στεγαστική πολιτική, στην επανάχρηση του οικιστικού αποθέματος και σε συλλογικές και συνεταιριστικές μορφές διαχείρισης της κατοικίας.

Μετά τη συνάντηση, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης δήλωσε:

«Παρά τις πολύ διαφορετικές αρμοδιότητες που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα και την Ισπανία, η συζήτηση με τον κ. Javier Burón μας έδωσε πολλές ιδέες για το πώς ο δήμος μπορεί να υπερασπιστεί το δικαίωμα στην κατοικία και να αναλάβει πιο ουσιαστικό ρόλο στην παροχή αξιοπρεπούς στέγης για όλους. Μας έδειξε επίσης πως οι αριστερές δυνάμεις στους δήμους πανευρωπαϊκά έχουν μεγάλη εμπειρία εφαρμογής ριζοσπαστικών και αποτελεσματικών πολιτικών προς όφελος της κοινωνίας και στον αντίποδα των κυρίαρχων σήμερα επιλογών».