ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

Γεννήθηκε το 1994, δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης ακινήτων στο λεκανοπέδιο Αττικης, και παράλληλα συμμετέχει – υποστηρίζει δράσεις πολιτιστικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ως ιδρυτικό μέλος του πολιτιστικού οργανισμού τετARTημόριο αλλά και αυτόνομα. Η πραγματική βιωσιμότητα, η αλληλεγγύη και η ειλικρινής ευθύτητα απαντούν στο όραμά του για την Αθήνα.