Παρεμβάσεις της Ανοιχτής Πόλης στην 4η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου: Να προστατέψουμε το πράσινο και τους ελεύθερους χώρους της πόλης

Παρεμβάσεις της Ανοιχτής Πόλης στην 4η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου: Να προστατέψουμε το πράσινο και τους ελεύθερους χώρους της πόλης

Στη 4η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 24/1, η Ανοιχτή Πόλη έκανε τις παρακάτω παρεμβάσεις, εκτός ημερήσιας διάταξης:
Απαλλοτριώσεις:
Επισημάναμε την ανάγκη για άμεση κατάρτιση προγράμματος απαλλοτριώσεων και διερεύνηση όλων των δυνατοτήτων χρηματοδότησης. Οι απαλλοτριώσεις χαρακτηρισμένων χώρων είναι βασικό εργαλείο για τη δημιουργία `νέων χώρων πρασίνου, δυνατότητα ιδιαίτερα σημαντική για τις πλέον αδικημένες περιοχές της πόλης με τα μεγαλύτερα ελλείμματα.
Ταυτόχρονα είναι ένα θέμα επείγον, καθώς οι περισσότερες περιπτώσεις χρονίζουν, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να διεκδικούν την άρση των απαλλοτριώσεων. Σε συνδυασμό με την αλλαγή του νόμου το 2019 που αποκλείει τη δυνατότητα δεύτερης επανεπιβολής, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χάνονται χώροι πολύτιμοι για τις γειτονιές.
Αναφερθήκαμε πιο συγκεκριμένα σε δύο περιπτώσεις που εκκρεμούν αυτή την περίοδο: το ακίνητο της Τράπεζας της Ελλάδος στην περιοχή Ελληνορώσων και το ακίνητο της πρώην Εριουργίας, για τις οποίες ο Δήμος οφείλει να δράσει ώστε να έχει το μεγαλύτερο όφελος για τους ελεύθερους χώρους και την πόλη.
Εργοτάξια Μετρό:
Αναφερθήκαμε στο θέμα της επιβάρυνσης των ελεύθερων δημόσιων χώρων από τα εργοτάξια της γραμμής 4 του Μετρό. Η νέα γραμμή είναι ένα θετικό έργο για την πόλη, αυτό όμως δεν απαλλάσσει τους αρμόδιους από την υποχρέωση αναζήτησης των καλύτερων δυνατών λύσεων, για τον περιορισμό της επιβάρυνσης στην καθημερινότητα των κατοίκων και στο πράσινο των γειτονιών. Τα περίπου δέκα χρόνια που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της γραμμής κάθε άλλο παρά αμελητέα είναι, δεδομένου οτι καταλαμβάνονται σημαντικοί και ιστορικοί δημόσιοι χώροι: Πλατείες Κυψέλης, Πρωτομαγιάς, Εξαρχείων, Κολωνακίου, χώρος μπροστά από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου στην Ακαδημίας, κ.α. Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του μνημονίου συνεργασίας με τη ΜΕΤΡΟ ΑΕ, μπορεί να έχει ρόλο και ευθύνη σε αυτές τις περιπτώσεις – ρόλο που δεν έχει επιτελέσει στην προηγούμενη θητεία, αλλά που είναι αναγκαίο να ενεργοποιήσει τώρα.
Ζητήσαμε συγκεκριμένα να υπάρξει συζήτηση του ενυπόγραφου αιτήματος 29 κατοίκων των Εξαρχείων για την επαπειλούμενη επέκταση του εργοταξίου, καθώς και να εξεταστούν τα τεκμηριωμένα αιτήματα συλλογικοτήτων και περιοίκων στην Πλατεία Πρωτομαγιάς, για τον περιορισμό της κατάληψης του εκεί εργοταξίου.
Οικόπεδο Μουσών:
Το οικόπεδο στην οδό Μουσών 33 είναι ένας ελεύθερος χώρος πρασίνου που ο Δήμος Αθηναίων διαμόρφωσε και διαχειριζόταν για δεκαετίες. Πρόσφατα, ωστόσο, με απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η κυριότητα του χώρου περιήλθε στην ΕΤΑΔ.
Ο Δήμος πρέπει να κάνει όλες τις δυνατές ενέργειες, ώστε να κατοχυρωθεί ο χαρακτήρας του οικοπέδου ως κοινόχρηστου χώρου πρασίνου. Προτείνουμε να διεκδικηθεί συμφωνία για επ’ αόριστο παραχώρηση και στη συνέχεια να εξεταστεί η σημειακή τροποποίηση του ρυμοτομικού με χαρακτηρισμό του χώρου.
Νέος κανονισμός πρασίνου:
Η κατάρτιση Κανονισμού Πρασίνου είναι ένα θετικό βήμα για την πόλη. Επισημάναμε, ωστόσο, την ανάγκη να δοθεί η δέουσα προσοχή στη διαδικασία κατάρτισης του Κανονισμού, με συγκεκριμένα βήματα και δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και διαβούλευσης, τόσο με τους κατοίκους όσο και με επιστημονικούς φορείς.
Σε μια εποχή που η Αθήνα πρέπει επειγόντως να αυξήσει το πράσινο, τα υφιστάμενα δέντρα της πόλης δεν μπορεί να αποτελούν το εύκολο θύμα. Μέτρα όπως το να λαμβάνονται υπόψη οι δενδροστοιχίες στην έκδοση των οικοδομικών αδειών και να υπάρχει ουσιαστική υποχρέωση για μεταφύτευση ή αντισταθμιστική φύτευση νέων δέντρων στις περιπτώσεις κοπής, θα δώσουν το στίγμα μιας πραγματικής αλλαγής πολιτικής υπέρ του πρασίνου.