Το πρόγραμμα της Ανοιχτής Πόλης για την Αθήνα ενόψει των δημοτικών εκλογών του Μαΐου 2014 είναι αποτέλεσμα επεξεργασιών που έχουν συζητηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια στα όργανα του δήμου και τα κινήματα. Είναι προϊόν δεκάδων ανοιχτών διαδικασιών διαβούλευσης με τους πολίτες, για κάθε θέμα, σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Είναι θέσεις και προτάσεις ανοιχτές στην περαιτέρω συζήτηση με τους κατοίκους και τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς που δρουν στην πόλη. Ένα πρόγραμμα με όραμα και στρατηγική, που αντιμετωπίζει την πόλη ως πεδίο αντιστάσεων αλλά και δημιουργίας. Με συγκεκριμένες δράσεις σε κάθε τομέα πολιτικής ενός Δήμου που βάζει στο επίκεντρο τις ανάγκες και τα δικαιώματα όλων των Αθηναίων.

Άξονες του προγράμματος

(πατήστε τους συνδέσμους παρακάτω για να μεταβείτε απευθείας στην αντίστοιχη ενότητα) 

1) Δημοτική κοινωνική πολιτική με αλληλεγγύη
2) Πόλη με ποιότητα ζωής στις γειτονιές
3) Πολιτισμός και τέχνη στην καθημερινότητα
4) Ανόρθωση της οικονομίας της πόλης και της απασχόλησης
5) Επέκταση της δημοκρατίας, της συμμετοχής, των δικαιωμάτων

 


1. δημοτική κοινωνική πολιτική με αλληλεγγύη

τι συμβαίνει σήμερα;
Σήμερα, μετά από τέσσερα χρόνια εφαρμογής των μνημονίων και διάλυσης του κοινωνικού κράτους, βιώνουμε μια πρωτοφανή κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση που εκδηλώνεται βίαια στην πόλη της Αθήνας. Η ανεργία, η ανασφάλεια, η διάλυση των προνοιακών υπηρεσιών, επηρεάζει τους περισσότερους κατοίκους της πόλης – ιδιαίτερα τα φτωχά και μεσαία στρώματα.

Την τελευταία τριετία, η δημοτική αρχή Καμίνη εφάρμοσε πιστά το πρόγραμμα περικοπών εργαζόμενων και κονδυλίων. Αυτό οδήγησε στην ραγδαία υποβάθμιση βασικών δημοτικών υποδομών (σχολεία, παιδικοί σταθμοί, δημοτικά ιατρεία) – γεγονός που επηρεάζει όλους τους κατοίκους της πόλης.

Από την άλλη, η κοινωνική πολιτική του δήμου για την αντιμετώπιση των φαινομένων αποκλεισμού διαπνέεται, την περίοδο Καμίνη, από μια φιλανθρωπική αντίληψη, που οργανώνεται στη βάση των επιθυμιών και της διαθεσιμότητας των ιδιωτών χορηγών – γεγονός που αποτρέπει τον μακροχρόνιο σχεδιασμό σε επίπεδο δήμου και αποδυναμώνει τις διαδικασίες δημόσιου ελέγχου της ασκούμενης πολιτικής. Επιπλέον, ο Δήμος Αθηναίων συνέχισε να αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά τις πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης που αναπτύσσονται σε κάθε γειτονιά και αρνήθηκε κάθε συνδρομή και συνεργασία μαζί τους. Η κυρίαρχη αντίληψη για την ασκούμενη κοινωνική πολιτική επιδιώκει τη “διαχείριση” της φτώχειας, αντί για την ουσιαστική αντιμετώπισή της.

ο στόχος μας:
Αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η άμεση ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου, έτσι ώστε κανείς συμπολίτης μας να μη βρίσκεται μόνος του απέναντι στην κρίση.

Η Ανοιχτή Πόλη θα είναι μία δημοτική αρχή – ασπίδα για όσους κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, για όσους κινδυνεύουν με διακοπή ηλεκτροδότησης, για όσους χάνουν την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Στόχος η αναβάθμιση των υπηρεσιών πρόνοιας και υγείας προς τον πολίτη, με την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και πολύπλευρου δημοτικού και κοινωνικού δικτύου προστασίας. Από την πρώτη μέρα, και μακρυά από κάθε γραφειοκρατική αντίληψη, θα αναλάβουμε πρωτοβουλία στον τομέα αντιμετώπισης της φτώχειας.

Προτάσεις ανά τομέα πολιτικής:

→ Κατοικία για όλους
Η κρίση έχει επιφέρει μια συνολική υποβάθμιση των συνθηκών στέγασης των πολιτών, καθώς το κόστος κατοικίας και διαβίωσης γίνεται δυσβάσταχτο, ακόμη και στις παρούσες συνθήκες ύφεσης της αγοράς κατοικίας. Οι διογκούμενες στεγαστικές ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν, καθώς απουσιάζουν πλήρως κοινωνικές πολιτικές κατοικίας και οργανωμένες υπηρεσίες για τους άστεγους σε όλα τα επίπεδα. Η διεκδίκηση και κατοχύρωση του δικαιώματος στην στέγη και η θέσπιση ενός συνολικού μακροπρόθεσμου πλαισίου διασφάλισης σταθερής, αξιοπρεπούς και προσιτής οικονομικά κατοικίας, για όλους τους κατοίκους της Αθήνας, είναι προτεραιότητα για την Ανοιχτή Πόλη. Ο Δήμος μπορεί να παίξει κομβικό ρόλο στη συγκρότηση ενός πλέγματος πολιτικών και υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους κεντρικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους.

 • Ίδρυση Δημοτικού γραφείου στέγασης που θα αναλάβει το σχεδιασμό και συντονισμό των επιμέρους πολιτικών κατοικίας του δήμου, τη δημιουργία μητρώου στεγαστικών αιτημάτων και την επεξεργασία και δημοσιοποίηση των στοιχείων σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες όλων των ομάδων του πληθυσμού.

 • Ενδυνάμωση των πολιτών σε σχέση με την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, αλλά και διαμεσολάβηση των αιτημάτων αυτών προς το κεντρικό κράτος για ανάπτυξη πολιτικών κατοικίας, όπως η κατοχύρωση στεγαστικού επιδόματος και η ανασύσταση ενός Οργανισμού Κοινωνικής Κατοικίας.

 • Έμφαση στην επανάχρηση του υπάρχοντος αδρανούς οικιστικού αποθέματος -δημόσιου και ιδιωτικού- αξιοποιώντας κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, σε συνδυασμό με συνολικότερα προγράμματα ολοκληρωμένης ανάπτυξης γειτονιάς.

 • Επανασχεδιασμός της λειτουργίας του ΚΥΑΔΑ και μετατροπή του σε κεντρικό συντονιστικό φορέα των υπηρεσιών για τους άστεγους και τους φτωχούς.  Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Πρόνοιας και τις κοινωνικές οργανώσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχουσών δομών (στέγασης, ημερήσιας φροντίδας και υποστήριξης) και τον σωστό σχεδιασμό της επέκτασής τους (λειτουργικά και γεωγραφικά).

 • Υπηρεσία διαμεσολάβησης της προσφοράς και της ζήτησης ενοικιαζόμενης στέγης, με εφαρμογή πολιτικής κινήτρων (απαλλαγή από τέλη, εγγυήσεις, υποστήριξη βασικού κόστους επισκευής & ενεργειακής αναβάθμισης διαμερισμάτων και κτιρίων), σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους.

 • Νομική υπηρεσία για την υποστήριξη των ιδιοκτητών που κινδυνεύουν να χάσουν την κατοικία τους λόγω χρεών προς τις τράπεζες και το δημόσιο.

 • Στήριξη και ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και των συνεταιρισμών στον τομέα της κατοικίας, για επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση του υπάρχοντος αποθέματος, αλλά και για τη διαχείρισή του με κοινωνικούς όρους.

→ Επαρκείς παιδικοί σταθμοί που να καλύπτουν τις ανάγκες

Δίνουμε βαρύτητα στον τομέα των Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν δίκτυο προστασίας και αλληλεγγύης για το παιδί και την οικογένεια, στην μεγάλη οικονομική και ανθρωπιστική κρίση που διέρχεται σήμερα η χώρα μας. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η στέγαση και η σίτιση του μέγιστου δυνατού αριθμού παιδιών, σε ένα επαρκές κατ’ ελάχιστο, πολιτισμένο και ασφαλές περιβάλλον, αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα.

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε τη δυνατότητα πρόσβασης όλων των παιδιών προσχολικής ηλικίας, σε καθολικά διαθέσιμες, υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς δομές Παιδικών Σταθμών.

 • Ίδρυση 5 νέων ιδιόκτητων Παιδικών Σταθμών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επάρκεια των υποδομών στις Διαμερισματικές Κοινότητες που παρουσιάζονται ελλείψεις (υπάρχει αναγκαιότητα ίδρυσης και λειτουργίας νέων Π.Σ για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης, ιδιαίτερα στο 2ο, 4ο και 6ο Διαμέρισμα).

 • Ανέγερση κεντρικής μονάδας μαγειρείων για τις ανάγκες σίτισης των φιλοξενουμένων παιδιών, αλλά και των αστέγων της Αθήνας, σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη του ΕΜΠ.

 • Εκσυγχρονισμός του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και του παιδαγωγικού εκπαιδευτικού υλικού για την κάλυψη ποιοτικών παιδαγωγικών και λειτουργικών στόχων και αναγκών, και διαρκής επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

 • Ενεργοποίηση και συνεργασία με τους συλλόγους γονέων, για την υποστήριξη και τον εμπλουτισμό του έργου του Βρεφοκομείου, τη δικτύωση των οικογενειών για αλληλοϋποστήριξη και την εισαγωγή αρχών διαπολιτισμικής αγωγής από την προσχολική βαθμίδα.

→ Αναβάθμιση των δημοτικών ιατρείων

Η υγειονομική κρίση που βιώνει η πόλη μας, με τους χιλιάδες ανασφάλιστους και αποκλεισμένους από τις υπηρεσίες υγείας, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ολοκληρωτικά από τις υπηρεσίες του Δήμου. Σε μια περίοδο, όμως, που το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταρρέει, τα Δημοτικά Ιατρεία, παρά την απαξίωσή τους από τις προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου,  μπορούν να αποτελέσουν το όχημα για το δημοκρατικό ανασχεδιασμό των πολιτικών δημόσιας υγείας με βάση τις τοπικές ιδιαιτερότητες, καθώς και την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη, χωρίς αποκλεισμούς και οικονομική επιβάρυνση, σε συνεργασία με τις εθελοντικές πρωτοβουλίες των πολιτών.

 • Λειτουργία ενός Δημοτικού Ιατρείου σε κάθε δημοτική κοινότητα, με όλες τις βασικές ιατρικές ειδικότητες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (γενικό γιατρό, γυναικολόγο, παιδίατρο, οδοντίατρο, κλπ). Πλαισίωση τους με διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών ψυχικής υγείας (ψυχίατρο, ψυχολόγο κλπ).

 • Έμφαση σε δράσεις δημόσιας υγείας: καταγραφή των τοπικών υγειονομικών αναγκών, συντονισμός των προγραμμάτων εμβολιασμών στα σχολεία, προώθηση εκστρατειών ενημέρωσης για την προαγωγή της υγείας.

 • Θεσμοθέτηση των δημοτικών ιατρείων, καθώς μέχρι σήμερα δεν αποτελούν κατοχυρωμένους αυτόνομους φορείς πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, αλλά δομές συμβουλευτικού χαρακτήρα.

 • Συνεργασία, δικτύωση και ουσιαστική υποστήριξη των Κοινωνικών Ιατρείων που λειτουργούν στην πόλη.

 • Διεκδίκηση εθνικών και κοινοτικών πόρων για την ανάσχεση της υγειονομικής κρίσης στην πόλη μας και την ενίσχυση των υγειονομικών υπηρεσιών.

→ Πρόληψη και αντιμετώπιση της ουσιοεξάρτησης

Η διάδοση της χρήσης ναρκωτικών, η αύξηση της νοσηρότητας των χρηστών και η χρήση νέων και επικίνδυνων ουσιών, είναι μια από τις πιο τραγικές συνέπειες τις οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών. Ο περιορισμός των εξαρτήσεων μέσω μακρόπνοων πολιτικών πρόληψης, και τα προγράμματα μείωσης της βλάβης, είναι δυο τομείς που ο Δήμος μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο.

 • Υποστήριξη και θεσμική κατοχύρωση των τριών Κέντρων Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ που λειτουργούν στο Δήμο της Αθήνας. Διεκδίκηση της απρόσκοπτης χρηματοδότησής τους από κρατικούς πόρους και επέκτασή τους.

 • Υποστήριξη των εθελοντικών ομάδων αυτοβοήθειας (Ναρκομανείς Ανώνυμοι, Αλκοολικοί Ανώνυμοι), κυρίως μέσω της παροχής χώρου στέγασης σε δημοτικά ακίνητα και άλλων υποδομών του δήμου (πχ. ενημερωτικά προγράμματα στο δημοτικό ραδιόφωνο).

 • Συνεργασία και παροχή διευκολύνσεων στα προγράμματα μείωσης της βλάβης του ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ.

→ Μέριμνα για τους ηλικιωμένους

Στόχος μας η παροχή βοήθειας στους υπερήλικες εκεί που ζουν και συνευρίσκονται, τόσο σε ζητήματα υγείας, συμβουλευτικής υποστήριξης και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων, όσο και υπηρεσιών ψυχαγωγίας και αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου, και σε προγράμματα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου (πχ. αλληλεγγύη, ανακύκλωση).


2. Πόλη με ποιότητα  ζωής στις γειτονιές

τι συμβαίνει σήμερα:
Μέχρι σήμερα, οι πολιτικές για το δημόσιο χώρο χαρακτηρίστηκαν από την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων μέσα από δημόσιες πολιτικές, από μεμονωμένα έργα βιτρίνας – κυρίως σε κεντρικά σημεία της πόλης, την απουσία σχεδιασμού και ανύπαρκτες επενδύσεις για την οργάνωση και τον εξοπλισμό του χώρου, που να τον κάνουν πραγματικά βιώσιμο για κατοίκους και επισκέπτες.

Αυτό που βιώνουν οι κάτοικοι της Αθήνας στις γειτονιές τους, σε καθημερινό επίπεδο, είναι η εγκατάλειψη, η απουσία του δήμου, η ελλιπής καθαριότητα, τα κακοσυντηρημένα ή καταπατημένα πεζοδρόμια, η ανασφάλεια στην καθημερινή μετακίνηση – ιδιαίτερα για ορισμένες ομάδες όπως τα ΑΜΕΑ, οι ηλικιωμένοι και τα μικρά παιδιά – η έλλειψη ελεύθερων χώρων, οι νεκρές από ζωή γειτονιές. Πράγματα που, με τη σειρά τους, εντείνουν το αίσθημα εγκατάλειψης, αποξένωσης από την πόλη και γενικής ανασφάλειας.

ο στόχος μας:
η πολιτική μας στοχεύει στην επανάκτηση του δημόσιου χώρου της Αθήνας από τους κατοίκους της, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την υποστήριξη των συλλογικών αγαθών και της κατοικίας, ιδιαίτερα στις πιο υποβαθμισμένες και απαξιωμένες περιοχές (που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα).

Για την Ανοιχτή Πόλη, οι δυνατότητες παρέμβασης του Δήμου στη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής των πολιτών είναι μεγάλες, στο πλαίσιο μιας ριζικά διαφορετικής διαχείρισης, που ξεκινά από την αλλαγή των διαδικασιών λήψης αποφάσεων:

 • με τη χρήση νέων συμμετοχικών εργαλείων, για την καταγραφή και την αξιολόγηση προβλημάτων και προτεραιοτήτων

 • με την ενίσχυση αρμοδιοτήτων στις κοινότητες, κυρίως στη φάση σχεδιασμού των έργων

 • με το στρατηγικό, αλλά και τον εστιασμένο σε γειτονιές και οικιστικά σύνολα, σχεδιασμό

 • με την αξιοποίηση του επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού του Δήμου αλλά και της πόλης

 • με βασικό άξονα προτεραιότητας τις διάσπαρτες, άμεσα υλοποιήσιμες και μικρού κόστους τοπικές παρεμβάσεις, που θα αναβαθμίσουν σημαντικά την καθημερινή ζωή, ιδιαίτερα στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές

 • με προτεραιότητα στην αναχαίτιση της απαξίωσης των πιο υποβαθμισμένων περιοχών και με ταυτόχρονο έλεγχο των όποιων κερδοσκοπικών προθέσεων της κτηματαγοράς

 • με την επιλογή ζωτικής υποστήριξης και ενίσχυσης του κέντρου της πόλης ως κέντρο για όλους, μέσω της αναβάθμισης της προσβασιμότητάς του, του ελέγχου των χρήσεων γης και της βελτίωσης όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων.

 • με προτάσεις για την απλούστευση του θεσμικού πλαισίου, που πιθανόν να επιφέρουν αλλαγές τόσο στον πολεοδομικό σχεδιασμό, όσο και στον ισχύοντα Οικοδομικό Κανονισμό.

Για την υλοποίηση των παραπάνω σχεδιασμών, η Ανοιχτή Πόλη θα ενισχύσει τον ρόλο του Δήμου, με την ανάπτυξη υπηρεσίας ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων (στρατηγικού αστικού σχεδιασμού), σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες, τις κοινωνικές υπηρεσίες και την αναπτυξιακή εταιρία του δήμου. Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιηθούν όλοι οι πόροι, ανθρώπινοι και υλικοί: τα κενά κτήρια, οι κοινωνικές συλλογικότητες, ο επιστημονικός και τεχνικός κόσμος, οι εκπαιδευτικές κοινότητες, οι ομάδες πολιτισμού, οι συνεταιριστικές πρωτοβουλίες Θα πρέπει επίσης να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες χρηματοδοτικές δυνατότητες, που οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, συμπλέοντας με τις κυβερνητικές επιλογές, δεν διεκδίκησαν καν.

Προτάσεις ανά τομέα πολιτικής:

→ Πολιτικές για την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών από τις συγκρουόμενες χρήσεις γης.

Ο Δήμος Αθηναίων σήμερα στερείται ενός σύγχρονου πλαισίου πολεοδομικής ρύθμισης. Περιοχές με σοβαρά προβλήματα δεν έχουν καν πλαίσιο ρύθμισης χρήσεων γης, ενώ σημαντικά ζητήματα χωρικών επιλογών αντιμετωπίζονται αποσπασματικά και πάντα με γνώμονα ιδιωτικά συμφέροντα. Το πλεονέκτημα της πολυλειτουργικότητας και του χαρακτήρα «γενικής κατοικίας» στις γειτονιές της πόλης, θυσιάζεται σε πόλους υπερσυγκέντρωσης χρήσεων που υποβαθμίζουν και την κατοικία και τον δημόσιο χώρο. Στη συγκυρία της κρίσης, η απότομη συρρίκνωση αυτών των επιχειρηματικών πόλων (κυρίως εστίασης – αναψυχής) αφήνει πίσω της τόπους με σοβαρά λειτουργικά προβλήματα.

 • Επεξεργασίά και εφαρμογή ενός συγχρόνου πλαισίου πολεοδομικής ρύθμισης. Ιδιαίτερα για περιοχές με σοβαρά προβλήματα, το πλαίσιο ρύθμισης χρήσεων γης είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση ζητημάτων χωρικών επιλογών και την καθοδήγηση/ένταξη επενδύσεων και πρωτοβουλιών σε ένα συνολικό πλαίσιο, και όχι με βάση τα ιδιωτικά συμφέροντα.

 • Ενίσχυση της πολυλειτουργικότητας και του χαρακτήρα “γενικής κατοικίας” στις γειτονιές της πόλης, και αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την ανάπτυξη πόλων υπερσυγκέντρωσης χρήσεων, που υποβαθμίζουν τόσο την κατοικία, όσο και τον δημόσιο χώρο.

 • Αξιοποίηση και απόδοση στους κατοίκους σημαντικών εγκαταλελειμμένων χώρων ιδιαίτερης ιστορικής και περιβαλλοντικής αξίας, όπως το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί, ο Ελαιώνας, η Ακαδημία Πλάτωνος και το βιομηχανικό συγκρότημα Μουζάκη, ο Προμπονάς και οι εγκαταστάσεις της Columbia, και τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας (για τους οποίους ασκούνται πιέσεις και σχεδιάζονται πολιτικές σε βάρος της ζωής των τοπικών κοινωνιών), υλοποιώντας αναγκαίες λειτουργικές παρεμβάσεις, με άξονα τις πραγματικές ανάγκες, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης.

→ Απρόσκοπτη προσβασιμότητα και μετακινήσεις στην πόλη.

 • Δημιουργία ενισχυμένου δικτύου δημόσιων και δημοτικών μέσων μεταφοράς, με προτεραιότητα στην κίνηση (λωρίδες, σηματοδότες). Παρεμβάσεις του Δήμου στο σχεδιασμό της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης και διαβούλευση με τις συνελεύσεις γειτονιάς, για τις προτεραιότητές τους ως προς τις επιθυμητές προσβάσεις και δρομολόγια (ακόμα και νυχτερινής συγκοινωνίας). Πρωτοβουλίες για τη δημιουρία συνδέσεων μεταξύ όμορων περιοχών, που δεν θα προϋποθέτουν διέλευση από το κέντρο. Σύστημα αξιόπιστης πληροφόρησης για τα δρομολόγια και παρέμβαση για τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση σημαντικών χώρων κάθε γειτονιάς (π.χ. σχολεία, κλπ).

 • Διαμόρφωση ζωνών ήπιας κυκλοφορίας για τη βελτίωση της κινητικότητας στο εσωτερικό της γειτονιάς, με πόλους τα τοπικά πολεοδομικά κέντρα και τους σημαντικούς προορισμούς για την καθημερινότητα (ελεύθεροι χώροι, υπηρεσίες, σταθμοί μετρό κλπ). Διαμόρφωση δικτύου ποδηλάτου, όχι σαν έργο βιτρίνας και τουριστική ατραξιόν, αλλά που θα συνδέει λειτουργικά σημαντικούς καθημερινούς προορισμούς των νέων ανθρώπων, όπως σταθμούς μετρό, πανεπιστήμια, κ.ά. Αξιοποίηση υφιστάμενων μελετών.

 • Βελτίωση της προσβασιμότητας, με προτεραιότητα στους πεζούς κάθε ηλικίας και κάθε επιπέδου αναγκών (γονείς με παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ). Εξασφάλιση της απρόσκοπτης πορείας των πεζών μέσα στην πόλη, σε πεζοδρόμια, πεζοδιαβάσεις και πεζόδρομους, με ποιότητα και ασφάλεια (προτεραιότητα στην συντήρηση, τη σήμανση, την απομάκρυνση των εμποδίων κλπ).

 • Βελτίωση της προσβασιμότητας και τόνωση της κινητικότητας για όλους, μέσω της αναβαθμισμένης πρόσβασης στην πληροφορία. Δημιουργία μιας φιλικής στον χρήστη πλατφόρμας για την κίνηση στην πόλη, τα σημεία εξυπηρέτησης των ποικίλων αναγκών, τους διαθέσιμους τρόπους μετακίνησης, τους ενδιαφέροντες προορισμούς, αλλά και τις καθημερινές εκδηλώσεις.

 • Δημιουργία δομών αλληλεγγύης στη μετακίνηση, με παρεμβάσεις όπως η Οργανωμένη συλλογική χρήση των Ι.Χ., με κίνητρα σε όσους μεταφέρουν οργανωμένα στερούμενους συμπολίτες, όπως λ.χ. χρήση των λεωφορειολωρίδων σε ΙΧ με 3 και πλέον επιβάτες, δωρεάν στάθμευση στις ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης, κάρτες ΟΑΣΑ κλπ.

→ Αναβάθμιση και αξιοποίηση κτιριακού εξοπλισμού

Ο κτιριακός εξοπλισμός, που είτε ανήκει στον Δήμο, είτε βρίσκεται στην δικαιοδοσία του (σχολεία, παιδικοί σταθμοί, δημοτικά ιατρεία, λέσχες φιλίας, χώροι κοινωνικής υποστήριξης, πολιτιστικοί χώροι, αθλητικές εγκαταστάσεις), αντιμετωπίζει στην πλειοψηφία των περιπτώσεων σοβαρά προβλήματα συντήρησης και απαιτεί ενεργειακή αναβάθμιση. Επίσης, πάρα πολλές ανάγκες δεν καλύπτονται και απαιτούνται νέες υποδομές. Προτεραιότητά μας είναι να καλυφθούν οι διαπιστωμένες ανάγκες σε νέους παιδικούς σταθμούς, να επαναλειτουργήσουν τα υπό επισκευή δημοτικά ιατρεία, να συντηρηθούν τα σχολικά κτήρια που σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας. Η ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτηρίων θα οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

 • Ανάπτυξη πόλων αναζωογόνησης της ζωής στις γειτονιές, με την αξιοποίηση άδειων, συχνά αξιόλογων κτηρίων, για τη στέγαση χώρων συνάντησης, δραστηριοτήτων και πολιτισμού για όλες τις ηλικίες και ιδιαίτερα για τους νέους. Διάθεση χώρων σε ομάδες, συλλόγους, κοινωνικά στέκια και δομές αλληλεγγύης.
 • Προγράμματα αναβάθμισης των ιδιωτικών κτηρίων με εργαλεία χρηματοδότησης και υποστήριξης των ιδιοκτητών -αντίστοιχα του προγράμματος “Πρόσοψη”- για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, την επισκευή των διατηρητέων κτηρίων και την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κτηρίων στην επικράτεια του Δήμου, σε συνεργασία με την περιφέρεια και με έλεγχο των χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε οι επιλογές παρέμβασης να μην καθορίζονται από τις προσανατολισμένες σχέσεις τραπεζών – μεγάλων επιχειρήσεων.

→ Βελτίωση του περιβάλλοντος της πόλης

Πράσινο, αερισμός και ποιότητα ατμόσφαιρας, φυσικός και τεχνητός φωτισμός, ηχορύπανση  και διαχείριση ήχου, αστικός εξοπλισμός. Όλα τα παραπάνω, εκτός από την καθαρά τεχνολογική πλευρά της αντιμετώπισής τους, πρέπει να ειδωθούν και στο πλαίσιο ενός σχεδιασμού σε μικροκλίμακα οικοδομικού τετραγώνου ή τετραγώνων που μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις χαμηλότερου κόστους στην αναβάθμιση όλων των παραπάνω παραμέτρων. Η απελευθέρωση επιφανειών από την άσφαλτο και το τσιμέντο, όπου αυτό είναι εφικτό (ας θυμηθούμε εδώ πως με μηδενικούς πόρους δημιουργήθηκε ένας καταπράσινος χώρος στο πάρκο Ναυαρίνου), η εξασφάλιση ροών αέρα, η διαχείριση της ηχορύπανσης με τον έλεγχο αλλά και τη δημιουργία ηχοπροστατευμένων σημείων στάσης, είναι μόνο μερικές από τις πρακτικές που μπορούμε να εφαρμόσουμε.

Παράλληλα οι μεγάλοι πνεύμονες της πόλης (Λυκαβηττός, Πεδίο Άρεως, Εθνικός Κήπος) έχουν ανάγκη να υποστηριχτούν ως προς την ανάπτυξη του πράσινου, αλλά και της πανίδας (μεγάλη ποικιλία πουλιών, κλπ.) αλλά και να προστατευθούν από τις επεκτατικές βλέψεις ιδιωτικών συμφερόντων.

Θα πρέπει τέλος να επισημάνουμε ότι η Αθήνα είναι μια πόλη με ανεπαρκή αστικό εξοπλισμό σε επίπεδο λειτουργικότητας, ποιότητας και αισθητικής. Μικρά ή μεγαλύτερα εργολαβικά συμφέροντα και παντελής έλλειψη σχεδιασμού οδήγησαν στο σημερινό αποτέλεσμα. Μπορούμε και οφείλουμε να δώσουμε χώρο στην επιστημονική και καλλιτεχνική δημιουργικότητα, να αξιοποιήσουμε το τεχνικό δυναμικό του Δήμου, να ενθαρρύνουμε συνεργατικές πρακτικές και να κάνουμε την πόλη ξανά τόπο συνάντησης.

→ Καθαριότητα και ανακύκλωση παντού

Στις γειτονιές της πόλης, ιδιαίτερα τις λαϊκές, φαίνεται πόσο έχει διαλυθεί η υπηρεσία καθαριότητας του δήμου, λόγω περικοπών κονδυλίων για αγορά και συντήρηση εξοπλισμού, και απολύσεων του προσωπικού. Μέσα από την πλήρη απαξίωση και κατάρρευση, η κυβέρνηση, μαζί με τις κυρίαρχες δυνάμεις στη αυτοδιοίκηση, προωθούν την πλήρη εκχώρηση των υπηρεσιών καθαριότητας και της διαχείρισης των απορριμμάτων ευρύτερα, στα ιδιωτικά συμφέροντα.

Το μοντέλο στην καθαριότητα και τη διαχείριση των απορριμμάτων που προτείνουμε, είναι σύγχρονο και φιλικό στο περιβάλλον. Έχει ως άξονες προτεραιότητας την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων, τη μικρή κλίμακα, την ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής, την αξιοποίηση του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού και τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα στη διαχείριση των απορριμμάτων. Προϋπόθεση για την εφαρμογή του είναι η διατήρηση του δημοτικού και ανταποδοτικού χαρακτήρα των υπηρεσιών καθαριότητας και η απόκρουση των προωθούμενων στην καθαριότητα απολύσεων και ιδιωτικοποιήσεων, αλλά και η συνεργασία των κατοίκων της πόλης.

Όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων ιδιαίτερα, οι δράσεις του μοντέλου που θα εφαρμόσουμε, διαρθρώνονται σε τρία επίπεδα: Στο επίπεδο της γειτονιάς, της συνοικίας ή του διαμερίσματος βρίσκεται η οικιακή κομποστοποίηση, η επαναχρησιμοποίηση, ένα πυκνό δίκτυο σημείων συλλογής για τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, τα ειδικά απόβλητα και τα ανακτήσιμα υλικά, τη δυνατότητα κατασκευής μικρής κλίμακας μονάδων διαλογής και κομποστοποίησης ήπιας τεχνολογίας, καθώς και διαλογή στην πηγή με σύστημα τεσσάρων κάδων. Σε επίπεδο Δήμου Αθήνας και σε συνεργασία με άλλους ΟΤΑ, η πρότασή μας προβλέπει δημιουργία αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, μονάδες επεξεργασίας προσανατολισμένες στην περαιτέρω ανάκτηση και κομποστοποίηση, μονάδες επεξεργασίας αδρανών και Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. Τέλος, στο τρίτο επίπεδο (ευρύτερης γεωγραφικής ενότητας ή περιφέρειας), προτείνουμε δίκτυο αποκεντρωμένων και άρτια οργανωμένων χώρων ασφαλούς διάθεσης ή και με παράπλευρη μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων, που θα δέχονται για υγειονομική ταφή τις μικρές ποσότητες υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). Στα παραπάνω πλαίσια, ζητάμε αναθεώρηση και ριζική αλλαγή του περιφερειακού σχεδιασμού, απόσυρση του κυβερνητικού σχεδίου για την κατασκευή των τεσσάρων εργοστασίων και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής.

→ Μέριμνα για τα ζώα της πόλης

Ως Ανοιχτή Πόλη ενδιαφερόμαστε και εστιάζουμε στο θέμα των αδέσποτων ζώων για δυο λόγους: πρώτον για την ποιότητα ζωής των κατοίκων, που εξαρτάται και από την αρμονική συμβίωση τους με τα ζώα της πόλης, και δεύτερον για την ευζωία των αδέσποτων ζώων, για λόγους αρχών. Ο πολιτισμός μιας κοινωνίας αποκαλύπτεται στη συμπεριφορά της απέναντι στους πλέον εκτεθειμένους και απροστάτευτους, και τα αδέσποτα ζώα ανήκουν εξίσου σε αυτή την κατηγορία. Για τους λόγους αυτούς, δεσμευόμαστε να μεριμνήσουμε για την προστασία των αδέσποτων του Δήμου μας, και για το σκοπό αυτό.

 • θα οργανώσουμε εκστρατείες ευαισθητοποίησης, σεμινάρια, ανοιχτές ημερίδες ενημέρωσης, και εκδηλώσεις, με κεντρική ιδέα την εμπέδωση της έννοιας των δικαιωμάτων των ζώων.

 • για την άμεση φροντίδα και προστασία των αδέσποτων ζώων, η πρώτη μας μέριμνα θα είναι να διεκδικήσουμε ανυποχώρητα τα κονδύλια που δικαιούται η τοπική αυτοδιοίκηση, για να υλοποιήσουμε το Πρόγραμμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, σύμφωνα με το νόμο 4039/2014.

 • θέλουμε δίπλα μας αρωγούς τους εθελοντές και φιλόζωους δημότες και τα Φιλοζωικά Σωματεία, με κοινό στόχο τη διασφάλιση της ευζωίας των αδέσποτων και την αρμονική συμβίωση μεταξύ ανθρώπων και ζώων στο Δήμο της Αθήνας.


3. Πολιτισμός και τέχνη στην καθημερινότητα

Τι συμβαίνει σήμερα;
Η κρίση και οι μνημονιακές πολιτικές σάρωσαν το χώρο του πολιτισμού και της τέχνης, όπως σάρωσαν όλη την κοινωνία. Ακόμη και οι προσπάθειες που διαμόρφωναν, πριν από την κρίση, ένα ενδιαφέρον και πλούσιο τοπίο, είτε εξαφανίστηκαν, είτε συρρικνώθηκαν σημαντικά.

Τόσο στην κεντρική πολιτική σκηνή, όσο και στο Δήμο Αθήνας, το δημόσιο αποσύρθηκε από το χώρο του πολιτισμού και της τέχνης και τον παρέδωσε άνευ όρων στην ιδιωτική πρωτοβουλία (επιχειρηματιών ή ιδρυμάτων), η οποία εντέλει υποκαθιστά τον δημόσιο σχεδιασμό. Ταυτοχρόνως, η πολιτιστική ταυτότητα της πόλης ταυτίζεται με έργα «βιτρίνας» που εστιάζονται στο κέντρο της πόλης και συγκαλύπτουν τα πραγματικά προβλήματα.

Με πρόφαση την οικονομική δυσπραγία, οι δομές του Δήμου βρέθηκαν αντιμέτωπες με την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση. Δράσεις που πρόσφεραν έστω μια ανάσα στην πόλη και τις γειτονιές της εγκαταλείφθηκαν (π.χ. τα δωρεάν μαθήματα στους δημότες), ενώ η εμμονή στο μότο «νόμος και τάξη» προκάλεσε αντί να λύσει προβλήματα, όπως συνέβη με το κλείσιμο των μικρών θεάτρων. Αντί να γίνει ο πολιτισμός όπλο και ανάχωμα απέναντι στη διάλυση του κοινωνικού ιστού και την άνοδο ρατσιστικών και φασιστικών ιδεών, γειτονιές ολόκληρες εγκαταλείφθηκαν από μια φοβική δημοτική αρχή και μετατράπηκαν σε γκέτο. Ακόμα και η πολιτιστική άνθιση που παρατηρείται στην πόλη εν μέσω της κρίσης – ή και εξαιτίας της, αντιμετώπισε την αδιαφορία, αν όχι την εχθρότητα του Δήμου.

Ο στόχος μας:
Για την Ανοιχτή Πόλη, ο πολιτισμός δεν είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της κοινωνικής ζωής, δεν είναι «βιτρίνα», δεν απευθύνεται σε λίγους και εκλεκτούς. Θέλουμε να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητας του πολίτη, να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του, να ενθαρρύνει τη συνύπαρξη του με τους γύρω του σε συλλογικές δραστηριότητες. Για μας, ο πολιτισμός είναι παιδεία, γνώση, καλλιέργεια της σκέψης, της κρίσης και της ευαισθησίας, μαθητεία δημοκρατίας.

Ζούμε σε μια από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου και οφείλουμε να προστατεύουμε και να αναδεικνύουμε την πλούσια κληρονομιά και την ιστορία της. Ταυτόχρονα, οφείλουμε να ενισχύσουμε τις πιο νέες και ανατρεπτικές δυνάμεις της πόλης, να την κάνουμε φυτώριο τέχνης και πολιτισμού. Θέλουμε ο πολιτισμός να αφορά τους πολλούς, να γεννιέται από τα κάτω, από όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας. Να αναδεικνύει την ιδιοπροσωπία της πόλης αλλά και να ανοίγεται στο διάλογο με το «ξένο», είτε αυτό αφορά τους μετανάστες που ζουν στην Αθήνα, είτε το δημιουργικό διάλογο με το εξωτερικό.

Και την ίδια στιγμή, δεν ξεχνάμε ότι ο πολιτισμός είναι μια οικονομική δραστηριότητα, ότι ζουν απ’ αυτόν πολλοί άνθρωποι, ότι προσφέρει και οικονομικά στην πόλη και αποτελεί το ισχυρότερο χαρτί για την τουριστική της ανάπτυξη.

Προτάσεις ανά τομέα πολιτικής:

→ Φέρνουμε τον πολιτισμό σε ένα ευρύτερο κοινό

 • Η Τεχνόπολη, το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη», η Δημοτική Πινακοθήκη και η Δημοτική Βιβλιοθήκη, που σήμερα υπολειτουργούν, θα αξιοποιηθούν για κεντρικές παρεμβάσεις από το Δήμο και θα ανοίξουν στους δημότες.

 • Αναβαθμίζουμε τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και τη δικτυώνουμε με χώρους σε όλες τις δημοτικές κοινότητες, προσφέροντας επίσης πρόσβαση σε υπολογιστές και διαδίκτυο, ενημέρωση για τα ζητήματα των γειτονιών, οργανώνοντας μαθήματα, συμβουλευτικές υπηρεσίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις.

 • Αναπτύσσουμε συνεργασίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με τον Δήμο να θέτει το πλαίσιο και με κριτήριο τις ανάγκες των δημοτών. Κύριος στόχος, η διάχυση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε όλη την Αθήνα και η προσέγγιση νέου κοινού.

 • Συνεργαζόμαστε στενότερα με το Φεστιβάλ Αθηνών και προσφέρουμε χώρους, αλλά και τη δυνατότητα παραστάσεων στις γειτονιές της Αθήνας.

→ Ξαναφέρνουμε τον πολιτισμό στις γειτονιές

 • Οργανώνουμε εναλλακτικές ξεναγήσεις στην πόλη που θα αναδεικνύουν την ιστορία και τον πολιτισμό της, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους τουρίστες, χαράσσουμε νέες διαδρομές και νέους τρόπους γνωριμίας με τα πολλά πρόσωπά της.

 • Ενισχύουμε τις υπάρχουσες ομάδες προφορικής ιστορίας και ενθαρρύνουμε τη δημιουργία νέων.

 • Αναδεικνύουμε άλλες πλευρές της πολιτιστικής ζωής: νεανικές κουλτούρες και τέχνη του δρόμου, κουζίνες απ’ όλες τις φυλές της πόλης, παραδοσιακές τέχνες και επαγγέλματα.

 • Ξαναζωντανεύουμε τα ξεχασμένα Πολιτιστικά Κέντρα των γειτονιών και άλλα κτίρια του Δήμου ή δημόσιους χώρους, με πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα οργανώνονται από τους ίδιους τους δημότες.

 • Αξιοποιούμε το πολυπολιτισμικό δυναμικό της πόλης, με σκοπό την καλύτερη ένταξη των μεταναστών στην κοινωνική ζωή, την αλληλεπίδραση διαφορετικών πολιτισμών, στήνοντας ένα ανάχωμα ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό.

 • Στηρίζουμε τους ελεύθερους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους που ήδη έχουν αναπτύξει πλούσια δραστηριότητα, σεβόμενοι την αυτονομία τους και διδασκόμενοι από το παράδειγμά τους.

 • Επαναφέρουμε το θεσμό των μαθημάτων λαϊκής επιμόρφωσης και δημιουργικής απασχόλησης. Αξιοποιούμε τα σχολικά κτίρια, εκτός του κανονικού ωραρίου, για μαθήματα μουσικής, εικαστικών, θεάτρου, χορού.

→ Η Αθήνα φυτώριο νέων δημιουργών

Ως αντίβαρο στον πολιτισμό που οργανώνεται και προτείνεται από τα πάνω, εμείς θέλουμε να δούμε αυτό που αναδύεται σήμερα από νέες δημιουργικές φωνές, να το καταστήσουμε το ισχυρότερο στοιχείο της ταυτότητας της πόλης.

 • Παρέχουμε χώρο και τεχνική υποστήριξη σε νεανικές ομάδες, τόσο για την προετοιμασία όσο και για την παρουσίαση των έργων τους.

 • Διοργανώνουμε μικρά φεστιβάλ σε διάφορα σημεία της πόλης για να φέρουμε σε επαφή όσο γίνεται μεγαλύτερο κοινό με τη νεανική δημιουργία, αλλά και τους δημιουργούς μεταξύ τους.

 • Προσκαλούμε νέους καλλιτέχνες ή λογοτέχνες από το εξωτερικό για να δημιουργήσουν στην Αθήνα και να συνεργαστούν με νέους Έλληνες δημιουργούς. Οργανώνουμε residencies και ανταλλαγές με δήμους του εξωτερικού.

→ Πολιτισμός και τουρισμός: μια ευκαιρία για την πόλη

Ο πολιτισμός δεν μπορεί παρά να είναι το ισχυρότερο χαρτί της τουριστικής ανάπτυξης της Αθήνας. Συνδέουμε τον πολιτισμό με τον τουρισμό, όχι όμως με βάση μια ξεπερασμένη και φολκλόρ αρχαιολατρία, αλλά μέσα από νέους τρόπους προβολής τόσο των αρχαιοτήτων, όσο και της νεότερης ιστορίας και της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής στις τέχνες και τα γράμματα.

Δικτυώνουμε και συντονίζουμε τις επιχειρήσεις του πολιτισμού, ώστε να απευθύνονται και στους ξένους τουρίστες. Για παράδειγμα, επιλέγουμε κάθε χρόνο κάποιες παραστάσεις και χρηματοδοτούμε τον υποτιτλισμό τους στα αγγλικά.

Αξιοποιούμε το διεθνές ενδιαφέρον που αυτήν τη στιγμή είναι στραμμένο στην Ελλάδα και στην Αθήνα, για την προβολή της πολιτιστικής δημιουργίας της πόλης αλλά και για την τουριστική της ανάπτυξη.

→ “Αθήνα 9,84”: Ένας δημοτικός ραδιοφωνικός σταθμός για όλους

Επί δημαρχίας του κ. Καμίνη, ο “9,84”, μετά το πρώτο οικονομικό νοικοκύρεμα, γνώρισε εποχές μονομερούς πληροφόρησης, λογοκρισίας, και ελέγχου των δημοσιογράφων.

Η Ανοιχτή Πόλη υπερασπίζεται τον κοινωνικό χαρακτήρα των αγαθών της ενημέρωσης και του πολιτισμού στην πόλη, και τον δημόσιο και κοινωφελή χαρακτήρα του “9,84”.

Θέλουμε ένα σταθμό πολυφωνικό, που θα αναδεικνύει τα προβλήματα της πόλης, θα ενημερώνει για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον δημότη, θα προωθεί την πολιτιστική παραγωγή και τις κοινωνικές πολιτικές, θα απασχολεί ανθρώπους με αξιοπρεπείς εργασιακές σχέσεις, εξασφαλίζοντάς τους την ελευθερία που καθιστά τη δημοσιογραφία πυλώνα της δημοκρατίας.

→ Χρήση νέων τεχνολογιών

Χρήση των νέων τεχνολογιών και του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του Δήμου για τη δικτύωση και την προβολή όλων των εκφάνσεων της πολιτιστικής ζωής της πόλης και τη σύνδεση κατοίκων και επισκεπτών με τη ζωή αυτή.

Δημιουργία μιας ιστοσελίδας για την πόλη, στα ελληνικά και στα αγγλικά, που θα προσφέρει στοιχεία για τους δημότες και τους επισκέπτες, και θα προβάλλει τις πολιτιστικές δράσεις.


4. Ανόρθωση της οικονομίας της πόλης και της απασχόλησης

Τι συμβαίνει σήμερα;
Ο κόσμος της εργασίας και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτέλεσαν τα πρώτα θύματα της κρίσης και της ύφεσης, στην οποία οδήγησαν την ελληνική οικονομία τα προγράμματα λιτότητας των μνημονίων.

Η κρίση επηρέασε ιδιαίτερα τους νέους και τις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι γυναίκες και οι μετανάστες. Αποτέλεσμα της εκτεταμένης ανεργίας και της φορολογικής αφαίμαξης ήταν και η κατακόρυφη μείωση της ζήτησης με άμεσο αποτύπωμα σε παραδοσιακούς κλάδους όπως το λιανεμπόριο. Εξ αποτελέσματος, στην οικονομική κατάρρευση προστέθηκε η ανθρωπιστική κρίση και η συνολική υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στο κέντρο της Αθήνας που έχει ως παράπλευρη απώλεια τον στιγματισμό της εικόνας της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού.

Στο αστικό τοπίο της Αθήνας η κρίση είχε άνιση επίδραση επί των διαφορετικών κλάδων και οδήγησε σε σημαντική υποβάθμιση κεντρικών εμπορικών δρόμων. Σύμφωνα με στοιχεία του 2012, στο κέντρο της πόλης το 30% περίπου των επιχειρήσεων παραμένουν κλειστές. Η χωρική συγκέντρωση των «λουκέτων» σε μεγάλους εμπορικούς δρόμους αποκαλύπτει την ανελαστικότητα των ενοικίων σε σχέση με το μέγεθος της κρίσης. Με αυτό τον τρόπο η κρίση επενεργεί σε υφιστάμενες τάσεις εγκατάλειψης του κέντρου της πόλης, που προϋπάρχουν εξαιτίας τις σταδιακής εκκένωσης της από δημόσιους οργανισμούς και κεντρικές υπηρεσίες, και τις δημιουργίας μεγάλων πολυκαταστημάτων και super market έξω από τον παραδοσιακό της ιστό. Έτσι, την ίδια στιγμή που ολόκληρες περιοχές αφυδατώνονται από κάθε οικονομική δραστηριότητα και συστηματικά ωθούνται προς την «γκετοποίηση», πλήθος νέων συμπολιτών μας απαντούν στην κρίση – απουσία πολιτικού σχεδιασμού- με νέα εγχειρήματα «επιχειρηματικότητας ευκαιρίας».

Παράλληλα, τα μέτρα που λαμβάνονται εν μέσω κρίσης, ως τμήμα των απαιτούμενων «διαρθρωτικών» μεταρρυθμίσεων, ενισχύουν τάσεις συγκεντροποίησης της οικονομικής δραστηριότητας στην πόλη. Τα μέτρα των μνημονίων βασίζονται στη λογική της «δημιουργικής καταστροφής» και αποσκοπούν στην αποκατάσταση της κερδοφορίας ορισμένων μεγάλων οικονομικών δρώντων, εις βάρος της πλειοψηφίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παραδείγματα παρεμβάσεων σε αυτή την κατεύθυνση αποτελούν η κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας, η ενίσχυση των ιδιοκτητών εμπορικών ακινήτων εις βάρους των ενοικιαστών, η «απελευθέρωση» της αγοράς φαρμάκων προς όφελος των super market  κ.ο.κ.

Ο στόχος μας:
Στην Αθήνα συνεχίζει να υπάρχει ένα τεράστιο ανεκμετάλλευτο οικονομικό δυναμικό. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να μένει αμέτοχη στην προσπάθεια της πόλης να βρει διέξοδο από την κρίση και, ιδίως, να περιορίζει το ρόλο της στην προσπάθεια συρρίκνωσης των πεδίων αρμοδιοτήτων του Δήμου.

Η δημοτική αρχή, με την Ανοιχτή Πόλη, μπορεί να συμβάλει στην στροφή της Αθήνας προς μια οικονομία του πολιτισμού, του τουρισμού, των νέων τεχνολογιών, της εκπαίδευσης και της έρευνας. Η νέα δημοτική αρχή πρέπει και μπορεί να γίνει συμμέτοχος στη μάχη ενάντια στην ανεργία, μέσα από την προώθηση της καινοτομίας, τη στήριξη της πληττόμενης μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και την οργάνωση νέων μορφών οικονομικής δραστηριοποίησης όπως οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί.

Προτάσεις ανά τομέα πολιτικής:

→ Άδεια μαγαζιά: να αντιστραφεί η εικόνα των άδειων καταστημάτων

Με ένα πρόγραμμα διαμεσολάβησης ανάμεσα σε ιδιοκτήτες άδειων εμπορικών επιχειρήσεων και μακροχρόνια άνεργους ή νέους συνεταιρισμούς. Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν σε εθελοντική βάση να εγγράφονται σε ένα μητρώο, στο οποίο θα παραχωρούν για χρονικά περιορισμένη περίοδο (π.χ. 1 χρόνο) το οίκημα τους. Για την περίοδο αυτή θα παίρνουν ενδεικτικό κοινωνικό ενοίκιο επιδοτούμενο από το δήμο και, ταυτόχρονα, θα απολαμβάνουν την συντήρηση των χώρων τους από τους δικαιούχους με την εποπτεία των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου. Από την άλλη, οι δικαιούχοι του προγράμματος (μακροχρόνια άνεργοι, ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας κ.λ.π.) θα αιτούνται την έναρξη μιας παραγωγικής δραστηριότητας, θα αξιολογούνται, και στη συνέχεια, θα έχουν συμβουλευτική υποστήριξη για την πρόοδο το εγχειρήματος τους από τις οικονομικές υπηρεσίες του δήμου.

Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να βρουν απασχόληση εκατοντάδες συμπολίτες μας που σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και ταυτόχρονα, να αποκτήσουν ξανά ζωή και οικονομικές λειτουργίες, γωνιές της πόλης που σήμερα παραμελούνται και υποβαθμίζονται.

→ Κοινωνικοί συνεταιρισμοί: μετάβαση σε ένα πιο συλλογικό μοντέλο οργάνωσης της οικονομίας

Η κρίση αναδεικνύει τα όρια ενός ατομοκεντρικού μοντέλου οργάνωσης της οικονομίας και, ταυτόχρονα, σπρώχνει εκατοντάδες συμπολίτες μας στο να προσπαθήσουν να βρουν συλλογικές λύσεις στα οικονομικά τους αδιέξοδα. Το σημερινό νομικό πλαίσιο περιορίζει τις μορφές συνεταιριστικής οικονομίας που μπορούν να αναπτυχθούν, αλλά ταυτόχρονα, το κράτος δεν παρέχει τους απαραίτητους θεσμούς για την πλαισίωση της συνεταιριστικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Ο δήμος μπορεί να παρέμβει σε αυτό το επίπεδο, παρέχοντας τους απαραίτητους υποστηρικτικούς θεσμούς για την δημιουργία νέων συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Η αναπτυξιακή εταιρία του δήμου μπορεί να παρέχει υπηρεσίες για την διευκόλυνση της αδειοδότησης των συνεταιριστικών εγχειρημάτων και συμβουλευτικής υποστήριξης για την ώθηση τους σε υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Επιπλέον, ο Δήμος μπορεί να διευκολύνει τη διάχυση της οικονομικής δραστηριότητας σε συνεταιριστικές δομές/συνεργατικά σχήματα, με τη σύναψη στοχευμένων προγραμματικών συμφωνιών σε μια σειρά από κλάδους. Ταυτόχρονα, υπό την αιγίδα του δήμου, μπορεί να δημιουργηθεί ένας θεσμός συνεταιριστικής παιδείας και συνεταιριστικής πιστοποίησης. Τέλος, ο δήμος μπορεί να γίνει καταλύτης στην προώθηση των απαραίτητων συνεργιών ανάμεσα στις κοινωνικές επιχειρήσεις της Αθήνας, με ορίζοντα την ίδρυση μιας συνεταιριστικής τράπεζας που θα αναλαμβάνει την χρηματοδότηση των μελλοντικών σχετικών εγχειρημάτων.

→ Αναβάθμιση της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού.

Η Αθήνα έχει ένα τεράστιο απόθεμα πολιτισμικών πόρων, πέρα από τους κλασσικούς αρχαιολογικούς θησαυρούς της. Ο πολιτισμός, όμως, δεν θεωρείται τμήμα του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος της. Ο Δήμος θα μπορούσε να αναλάβει πρωτοβουλίες διασύνδεσης διαφορετικών ομάδων πολιτισμικών παραγωγών με το υφιστάμενο τουριστικό κύκλωμα. Η αναπτυξιακή του δήμου έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες για την ανάδειξη του συνεδριακού τουρισμού της Αθήνας. Γιατί όχι και των δεκάδων θεατρικών, μουσικών και χορευτικών σκηνών της;

Η ζωντανή πολιτισμική κληρονομιά της Αθήνας, μαζί με τους ανθρώπους της, απαξιώνεται αντί να αναδεικνύεται ως τμήμα του τουριστικού προϊόντος της πόλης. Ο Δήμος μπορεί να συμβάλλει με σημειακές παρεμβάσεις στην αναβάθμιση και στην προώθηση της διαδραστικότητας στα υφιστάμενα μουσεία. Αλλά, παράλληλα, και μέσα από τη προσπάθεια για την δημιουργία νέων μουσείων που να αναδεικνύουν την σύγχρονη και κοινωνική ιστορία της Αθήνας, όπως π.χ. το Μουσείο της Κολούμπια, και το μουσείο προσφυγικής ιστορίας στα Προσφυγικά της Αλεξάνδρας.

Ο δημόσιος χώρος είναι αυτός που εν τέλει συμβάλει στην αναβάθμιση μιας πόλης ως τουριστικού προορισμού. Η συντήρηση και ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της εκάστοτε διαφορετικής γωνιάς της πόλης. Στην Ανοιχτή Πόλη οραματιζόμαστε μια Αθήνα πολυκεντρική, στην οποία, μέσα από ένα πρόγραμμα οικονομικών παρεμβάσεων χαμηλού κόστους, θα δημιουργηθούν πολλά κέντρα ως δυνητικοί πόλοι προσέλκυσης επισκεπτών. Ταυτόχρονα, η ανάδειξη της θεματικότητας των εμπορικών διαδρομών του κέντρου και η φροντίδα για τις μικρές, πλην όμως παραμελημένες πράσινες γωνιές της πόλης, μπορούν, όπως και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές πόλεις, να συμβάλουν στην διασπορά της τουριστικής κίνησης σε περισσότερες εστίες.

→ Συμβολή στην προώθηση της παιδείας και της έρευνας:

Θα συνάψουμε συμφωνίες συνεργασίας με τα πανεπιστήμια της πόλης για τη διάχυση έρευνας και καινοτομίας, με στόχο να αξιοποιήσουμε τους νέους επιστήμονες, προωθώντας συνεργατικές και κοινωνικές μορφές επιχειρηματικότητας στο επίπεδο της πληροφορικής, της καινοτομίας, της ενεργειακής εξοικονόμησης. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για τη σύνδεση μιας στρατηγικής για τη δημόσια εκπαίδευση με την πολιτική ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας και της προώθησης της απασχόλησης.

→ Υποστήριξη σε δίκτυα καταναλωτών και παραγωγών

Ο Δήμος μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ωρίμανση των διαδικασιών που προτείνει το κίνημα “Χωρίς Μεσάζοντες”, και στη δυναμική ανάδυση ενός νέου προτύπου συλλογικής παραγωγής και κατανάλωσης (κάτι που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και σε παράπλευρους τομείς):

 • Υλοποίηση δράσεων «Χωρίς Μεσάζοντες» με την υποστήριξη του Δήμου.

 • Στήριξη της συγκρότησης αγροτικών συνεταιρισμών, συνεργατικών παντοπωλείων και ανοιχτών αγορών, που θα σέβονται το τρίπτυχο «Περιβάλλον – Εργασιακές σχέσεις – Τιμή».

 • Προμήθειες για τα γεύματα, τα συσσίτια και το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου από δίκτυα παραγωγών.

→ Προώθηση των νέων τεχνολογιών: Ο Δήμος μπορεί να συνεισφέρει στο να γίνει η Αθήνα μια πόλη πρότυπο των νέων τεχνολογιών.

Οι Ο.Τ.Α. σήμερα δαπανούν ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού τους στη συντήρηση και στην ανανέωση των αδειών του ηλεκτρονικού λογισμικού τους σε πολυεθνικούς κολοσσούς. Η αλλαγή του λογισμικού στους δήμους, μέσα από την προώθηση του ελεύθερου λογισμικού είναι ένα σημαντικό «αόρατο» βήμα εξοικονόμησης πόρων. Ταυτόχρονα, κατευθύνει πόρους προς την τοπική οικονομία καθώς την συντήρηση και την ανανέωση του λογισμικού θα την αναλάβουν, είτε τοπικές επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών, είτε οι ίδιες οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου.

Μεγάλο οικονομικό όφελος θα προκύψει και από την πιλοτική ενεργειακή αναβάθμιση και ενεργειακή εξοικονόμηση της κτιριακής υποδομής του δήμου. Τα δημόσια κτίρια είναι παραδοσιακά εξαιρετικά κοστοβόρα και ο δήμος επιβαρύνεται με τεράστιες δαπάνες για έξοδα φωτισμού, θέρμανσης κλπ., την ώρα που υπάρχουν οι απαραίτητες τεχνολογίες για την εξοικονόμηση πόρων και σε αυτή την κατεύθυνση. Στόχος της νέας δημοτικής αρχής θα πρέπει να είναι η διεκδίκηση από την κεντρική διοίκηση της δυνατότητας ίδρυσης δημοτικών ενεργειακών επιχειρήσεων (ESCOs), εξέλιξη που θα επιτρέψει στο δήμο, αξιοποιώντας τεχνογνωσία και υποδομές, να καλύψει σημαντικό μέρος των ενεργειακών του αναγκών με αυτοπαραγωγή από ΑΠΕ.

→ Δίκαια δημοτικά τέλη για τις πληττόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το σημερινό σύστημα κατανομής των δημοτικών τελών είναι ανορθολογικό και κοινωνικά άδικο. Επιμερίζει τα βάρη ανεξάρτητα από την ικανότητα κάθε επιχείρησης να συνεισφέρει σε αυτά και στους πολίτες, αδιάφορα της περιοχής που διαμένουν.

Η Ανοιχτή Πόλη επιδιώκει να δημιουργήσει ένα σύστημα τελών αναδιανεμητικό, αποσπώντας πόρους από τους έχοντες, και διευκολύνοντας όσους έχουν πραγματικά ανάγκη. Ξεκινώντας από μηδενική βάση για τα χαμηλά εισοδήματα, και κλιμακούμενα για τους υπόλοιπους, θα αντλεί πόρους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, επιβαρύνοντας τα υψηλά και πολύ υψηλά εισοδήματα και όσους εκμεταλλεύονται την πόλη και αποκομίζουν τεράστια κέρδη από τη χρήση της. Ταυτόχρονα, θα προωθήσει τη δυνατότητα ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, ανάλογα με την ικανότητα αποπληρωμής τους από τους οφειλέτες.

→ Απέναντι στα mall – ανοιχτά εμπορικά κέντρα με συνεργασία καταστημάτων

Η Ανοιχτή Πόλη δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να σταματήσει την ίδρυση νέων πολυκαταστημάτων τύπου mall και για την μη-εφαρμογή του μέτρου της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές. Αντίθετα, θα εργαστούμε σε συνεργασία με τους εμπορικούς φορείς της πόλης, για την υλοποίηση της ιδέας των ανοιχτών εμπορικών κέντρων, ως μορφών συμπράξεων μεταξύ των ΜμΕ σε γειτονιές και εμπορικούς δρόμους της πόλης.

Επιπλέον, σήμερα, είναι απαραίτητη η επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων χωροθέτησης οικονομικών δραστηριοτήτων στην πόλη. Ως Ανοιχτή Πόλη δεσμευόμαστε για τη δημιουργία Υπαίθριων Πολυεθνικών Αγορών, όπου ντόπιοι και μετανάστες συμπολίτες μας θα μπορούν να πωλούν νόμιμα προϊόντα – ιδιαίτερα χειροτεχνικά και “δίκαιου εμπορίου”, ως ένα βήμα επίλυσης των προβλημάτων που δημιουργεί το παραεμπόριο.


5. Επέκταση της δημοκρατίας, της συμμετοχής, των δικαιωμάτων

τι συμβαίνει σήμερα;
Στα χρόνια της κρίσης η δημοκρατία υποχωρεί. Το παραδοσιακό δημαρχοκεντρικό μοντέλο διαχείρισης του δήμου έγινε ακόμα πιο συγκεντρωτικό με την εφαρμογή του προγράμματος “Καλλικράτης”. Η πιστή εφαρμογή των μνημονίων στην αυτοδιοίκηση απαίτησε αυταρχισμό και αδιαφάνεια. Ιδιαίτερα στο Δήμο Αθηναίων, η θητεία Καμίνη σημαδεύτηκε από την αρνητική ή παθητική στάση του Δήμου σε ζητήματα που αφορούν την καταπάτηση εργασιακών και ανθρώπινων δικαιωμάτων από την κυβέρνηση, αλλά και την ένθερμη υποστήριξη αντικοινωνικών μέτρων και προτάσεων (πχ. περιστολή διαδηλώσεων).

ο στόχος μας
Στον αντίποδα, η δική μας προγραμματική πρόταση στηρίζεται σε μια βαθιά δημοκρατική αλλαγή στον ίδιο το δήμο. Πρότυπο μας είναι μια δημοτική αρχή που θα αναζητά τον έλεγχο και θα οργανώνει την συμμετοχή των πολιτών. Στόχος μας είναι ένας δήμος αντιγραφειοκρατικός, λειτουργικός και αποτελεσματικός. Ανοιχτός στους πολίτες, δημοκρατικός και αποκεντρωμένος στην λειτουργία του. Επιδίωξή μας είναι να «εισβάλλουν» στη λειτουργία του Δήμου οι ομάδες πολιτών και οι φορείς της πόλης. Έτσι θα ξαναδώσουμε νόημα στην πραγματική αυτοδιοίκηση της πόλης.

 Προτάσεις ανά τομέα πολιτικής:

→ Για τη λειτουργία των θεσμών του Δήμου:

 • Να συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου κάθε αίτημα που υπογράφεται από 500 κατοίκους ή το ζητάει μια δημοτική κοινότητα, εφόσον φυσικά δεν αντιβαίνει στο σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αντίστοιχα, μια δημοτική κοινότητα υποχρεούται να συζητήσει οποιοδήποτε αίτημα, εφόσον αυτό υπογράφεται από 200 κατοίκους.

 • Εκχώρηση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων ελέγχου και συναπόφασης στα κοινοτικά (διαμερισματικά) συμβούλια, με πρόβλεψη διαδικασιών συμμετοχής των πολιτών και εκπροσώπησης τοπικών κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων

 • Μείωση του αριθμού αντιδημάρχων από 10 που είναι σήμερα, με παράλληλη αναβάθμιση των προέδρων δημοτικών κοινοτήτων.

 • Τροποποίηση του «οργανογράμματος» του δήμου, μετά από διάλογο με τις υπηρεσίες, ώστε να ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες που επιβάλλει η αντιμετώπιση της  κρίσης.

 • Ίδρυση ανεξάρτητου “γραφείου προϋπολογισμού”, που θα παρακολουθεί και θα δημοσιοποιεί τα οικονομικά στοιχεία που ενδιαφέρουν τους δημότες (προϋπολογισμός/ απολογισμός Δήμου και εποπτευόμενων φορέων, λογαριασμοί ανταποδοτικών τελών, έξοδα ανά διαμέρισμα).

→ Συμμετοχικά “πειράματα”: έργα στις γειτονιές και διαμόρφωση ενός κοινού οράματος για την πόλη

Με ένα ένα επεξεργασμένο σχέδιο για την προώθηση του συμμετοχικού προϋπολογισμού της γειτονιάς. Ξεκινάμε άμεσα επτά πιλοτικές εφαρμογές που αφορούν έργα και δράσεις, με αυτεπιστασία του δήμου ή σε συνεργασία με συνεταιρισμούς στα επτά διαμερίσματα της πόλης. Με φορέα επεξεργασίας τις τοπικές συνελεύσεις και σε συνεργασία με τις αποκεντρωμένες διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.

Το πρώτο συμμετοχικό πείραμα στην πόλη θα αφορά την ανοιχτή διαβούλευση με τους πολίτες για το επόμενο πενταετές επιχειρησιακό πλάνο στο Δήμο (2015-2020), μέσα από ανοιχτές λαϊκές συνελεύσεις στις γειτονιές.

→ Συνεργασία με τα άλλα επίπεδα διακυβέρνησης

Σήμερα, αναπτύσσεται από ορισμένους μια αόριστη συζήτηση για την ανάγκη ίδρυσης “μητροπολιτικού” δήμου Αθήνας που θα καλύπτει το ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο του λεκανοπεδίου. Μια τέτοια εξέλιξη δεν θα ήταν θετική, ούτε βιώσιμη, και στην πραγματικότητα προβάλλεται αποκλειστικά για επικοινωνιακούς λόγους. Οι γιγάντιοι θεσμοί δεν εξασφαλίζουν τίποτε de facto – αντίθετα απειλούν να απομακρύνουν περισσότερο τους πολίτες από το πεδίο λήψης των αποφάσεων. Σαν Ανοιχτή Πόλη, για την καλύτερη διασύνδεση των διαφορετικών θεσμών και επιπέδων διοίκησης, ιδιαίτερα σε υπερτοπικές λειτουργίες όπως τα σκουπίδια, οι συγκοινωνίες και η ρύπανση, προτείνουμε:

 • Την ενίσχυση της διαδημοτικής συνεργασίας και την συν-λειτουργία με την αιρετή περιφέρεια, όπως προβλέπεται και από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.

 • Την ανάληψη ηγετικού ρόλου του Δήμου Αθηναίων στην ανασυγκρότηση και την αναβαθμισμένη λειτουργία των θεσμών της αυτοδιοίκησης (ΠΕΔΑ, ΚΕΔΕ) – αντίθετα στη σημερινή πολιτική που τους περιθωριοποιεί.

 • Τη συγκρότηση ενός δικτύου δήμων, περιφερειών και δημοτικών σχημάτων στην Ελλάδα, που θα συνεργάζονται στενότερα για την εμπέδωση ενός άλλου προτύπου αυτοδιοίκησης.

→ Δήμος με τους εργαζόμενους

Η σημερινή δημοτική αρχή είδε εχθρικά το ανθρώπινο δυναμικό στο δήμο, δε σεβάστηκε τα δικαιώματα τους, δεν αξιοποίησε τις δυνατότητες και την εμπειρία τους. Μια αριστερή δημοτική αρχή στην Αθήνα θα προχωρήσει στη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου συνεργασίας με τους εργαζόμενους στο δήμο και, γενικότερα, θα αποτελέσει ασπίδα για τα κοινωνικά δικαιώματα στην πόλη.

 • Καμία άλλη απόλυση εργαζομένου στο Δήμο, στοχευμένη ενίσχυση υπηρεσιών προς τον πολίτη (κοινωνικές και τεχνικές υπηρεσίες, καθαριότητα), μη εφαρμογή ελαστικών σχέσεων απασχόλησης. αντικειμενικές προσλήψεις προσωπικού και περιορισμός των εποχιακών στον απολύτως απαιτούμενο αριθμό. Κατάργηση των συμβάσεων εποχικού προσωπικού για κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών.

 • Πρωτοβουλίες ελέγχου των εργασιακών σχέσεων στους προμηθευτές του Δήμου και τους υπεργολάβους κάθε είδους, σε συνεργασία με ανεξάρτητους φορείς.

 • Συνδιαμόρφωση προτάσεων  και δράσεων με τους εργαζόμενους στους δήμους, μέσα από ανοιχτό κοινωνικό διάλογο.

→ Πόλη των ανθρώπινων δικαιωμάτων:

→ Μετανάστευση στην Αθήνα: Όχι στο ρατσισμό, ναι στην ειρηνική συνύπαρξη και την αλληλεγγύη.

Ο Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και ασκώντας τον πολιτικό του ρόλο, πρέπει να γίνει προασπιστής των ανθρώπινων δικαιωμάτων όλων των κατοίκων – Ελλήνων, ομογενών και αλλοδαπών – ιδιαίτερα όσον αφορά το δικαίωμα ψήφου στις τοπικές εκλογές και την απόδοση ιθαγένειας στα παιδιά μεταναστών, που γεννήθηκαν στην Ελλάδα:

 • Ισότιμη συμμετοχή των μεταναστών της πόλης σε κάθε επίπεδο της κοινωνικής ζωής και στις υπηρεσίες και δομές κοινωνικής πολιτικής του δήμου, χωρίς διακρίσεις.

 • Ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, με αναβαθμισμένη συμμετοχή των μεταναστών στα κοινοτικά και δημοτικά συμβούλια.

 • Λειτουργία σχολείων εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και πρόσφυγες που ζουν στην πόλη, ανά δημοτικό διαμέρισμα. Στήριξη από το δήμο των εθελοντικών πρωτοβουλιών εκμάθησης ελληνικών σε μετανάστες.

 • Δημιουργία μητρώου μεταναστών και προσφύγων κατοίκων της Αθήνας και έκδοση πιστοποιητικών κατοικίας για τις οικογένειες των μεταναστών για νόμιμες χρήσεις (εγγραφή παιδιών σε σχολεία, κ.λ.π.).

 • Διοργάνωση με πρωτοβουλία του Δήμου αντιρατσιστικών εκδηλώσεων σε σχολεία της περιοχής, πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων αλληλεγγύης και συνύπαρξης μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.

 • Δημιουργία αδειοδοτημένων χώρων λατρείας για τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας, αρχής γενομένης από το τζαμί του βοτανικού.

→ Για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων πολιτών

Μια πόλη, για να είναι σύγχρονη και δημοκρατική, δεν μπορεί να κάνει εκπτώσεις στα δικαιώματα όλων. Εμείς υποστηρίζουμε τη νομοθετική πρωτοβουλία και αγωνιζόμαστε για τη θέσπιση συμφώνου συμβίωσης με πλήρη δικαιώματα και για τα ομόφυλα ζευγάρια, ως πρώτο και ισχυρό βήμα. Μένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη θέση ότι τα ομόφυλα ζευγάρια πρέπει να αντιμετωπίζονται με ίσα δικαιώματα από την πολιτεία και γι’ αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί επιτέλους και το δικαίωμα στον πολιτικό γάμο. Ως Δημοτική Αρχή, και σε συνεργασία με τις ΛΟΑΤ οργανώσεις, θα προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις για την ορατότητα όλων των ταυτοτήτων στην πόλη:

 • Θα θέσουμε υπό την ουσιαστική αιγίδα του Δήμου τη διοργάνωση του Athens Pride. Θα υλοποιήσουμε προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού για την κάθε ταυτότητα και τη συμπεριφορά απέναντι σε αυτή.

 • Θα διευκολύνουμε τη στέγαση των οργανώσεων, μιας και σήμερα αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας και θα συγκροτήσουμε Παρατηρητήριο Καταγραφής Περιστατικών Ομοφοβικής Βίας.

 • Θα πάρουμε σειρά πρωτοβουλιών παρέμβασης για την άρση του κοινωνικού ρατσισμού και τη συνολική αναβάθμιση των όρων ζωής και ασφάλειας των ΛΟΑΤ ατόμων.